Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forelesning, Boklansering

Boklansering: Anthology – Anatomical Theatre

Boklansering: Anthology – Anatomical Theatre

Anthology – Anatomical Theatre er en fortsettende del av stipendiat ved Kunst og Håndverk, Petrine Vinjes prosjekt for Skulpturbiennalen 2013, der hun oppførte installasjonen Anatomisk Teater i Vigelandsparken med et assosiert program med forelesninger, performative verk og lesninger.

Sted: Norsk Billedhoggerforening, Hekkveien 5, Oslo
Tid: Fredag 9. november kl 18.00 – 20.00

Samtale mellom Petrine Vinje, stipendiat ved KHiO og Helga Marie Nordby, freelance-kurator.

Lett servering

Anthology - Anatomical Theatre er en samling av fotografier og kunstverk, essays, artikler og dikt. Publikasjonen er en rikholdig utgivelse som med utgangspunkt i et historisk rom fra 1500-tallet, drøfter eksistensielle problemstillinger om forholdet mellom kropp og sjel både i historisk og samtidig perspektiv.

Forholdet mellom teknologi, kropp, sinn og språket som omslutter disse forholdene, drøftes gjennom å tekster og kunstverk som tar for seg mennesket, eller snarere hva det betyr å være menneske. Den kartesianske dualismen, René Descartes avlagte, men dog stadig tilbakevendende teori, gir sjelen en status atskilt fra kroppen. Denne modellen for forståelsen av det menneskelige subjekt, og rommet som var åstedet for denne teorien, blir i boken benyttet som et konseptuelt rammeverk for å tenke kritisk om hvordan subjektet handler, tenker og definerer seg selv i nåtiden.

Artikler og personlige skildringer om nevrobuddhisme, Ashtanga yoga, åndelig forvirring og kristne dogmer stiller spørsmål til hvordan det kontemplative møter det ekstroverte, og hvordan østlige tradisjoner omsettes i vesten, gjennom kapitalistisk orienterte globaliserte strømninger. Gjennom språket og kunsten, med det anatomiske teatret som en plattform, reflekterer prosjektet over vitenskapens utvikling og historien som legges til grunn for kollektive tanker om det fysiske og metafysiske – læren om tilværelsens grunner og prinsipper.

Publikasjonen Anthology – Anatomical Theatre er på engelsk (med norske orginaltekster) og har essays, artikler og dikt skrevet av Martijn van Beek (førsteamanuensis i antropologi, CAS, IMC, Aarhus Universitet), Jens Erland Braarvig (professor, IKOS, Universitetet i Oslo), Liv Kristin Holmberg (kunstner og komponist, Berlin), Bruno Laeng (professor i kognitiv nevropsykologi, Universitetet i Oslo), Lars J. Langøien (førsteamanuensis, Norges Idrettshøyskole), Tom Slevin (Ph.D., Senior Lecturer, Southampton Solent University), Espen Stueland (forfatter), Aina Villanger (forfatter), Hanne Ørstavik (forfatter).

I tillegg til en rikholdig presentasjon av fotografier og tegninger av Petrine Vinje samt dokumentasjon av installasjonen Anatomisk teater (2013) og et intervju av Vinje gjort av Helga Marie Nordby (freelance kurator, Berlin/ Oslo).

Anthology ¬– Anatomical Theatre er formgitt av Sandra Kastl (Berlin) og utgis av Uten Tittel, Oslo.
Redigert av Petrine Vinje
Publikasjonen er støttet av Kulturrådet.
Kunstprosjektet Anatomisk Teater for Skulpturbiennalen 2013 ble støttet av Fritt Ord, Oslo kommune og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

For mer info om prosjektet, besøk www.anatomiskteater.com