Performance

Hvis jeg kunne gro tid - en performance av, med og hos Ida Uvaas

Ida Uvaas er dansekunstner og avgangsstudent ved MA Kunst og offentlige rom: "Dette er en forestilling åpen for alle i mitt eget hjem."

Sted: Rostedsgate 16b  (13 minutters gange fra KHiO)

Gratis adgang.  OBS: begrenset antall plasser.
Billettbestillingen åpner 14.mai

Hjemme hos meg er det leker, teknisk utstyr som ligger igjen fra gamle prosjekter, redskaper og møbler. Det er lavteknologi og lavbudsjett. Jeg inviterer deg til stua mi, til min hverdag, mitt rot, mine ting, mitt hjem, min praksis. Velkommen, len deg tilbake. Du kan se og lytte, mens jeg beveger meg.

Å sløse tid er å ‘gro’ tid, og å spare tid er å ‘gro’ tid. Jeg er interessert i hvordan vi bruker begrepet tid i dagligtale; hvordan den er knyttet til forventninger og krav, til eierskap og pengeverdi. Vi skulle gjerne hatt tid, fått tid, vi vinner, mister og taper tid, men går det egentlig an å ta eller få eller eie tid? I søken etter en formålsløs tid, har jeg gjort en rekke eksperimenter med å ‘gro’ tid i hjemmet, som har ledet fram til denne forestillingen. Prosjektet utforsker grensene mellom kunstnerskap og levd liv, og mellom det offentlige og det private, ved å bruke hjemmet som et spesifikt sted for utforskende, skapende og utøvende kunst.

Forestillingen vises i tilknytning til TRAUST, avgangsutstillingen for Master i medium- og materialbasert kunst og kunst og offentlige rom

Støttet av Oslo Kommune. 

Foto: Simon Häger Eraker