Forestilling

Nye scenetekster – en workshop med arbeidsvisninger

I en periode på tre uker har tredjeårsstudentene på BA regi arbeidet sammen med dramatikere og skuespillere for å prøve ut ulike samarbeidsformer omkring spesialutviklede tekster.

Dette har resultert i tre forestillinger, eller arbeidsvisninger, som kan sees på KHiO 19. og 20. januar.

Frostskade 

Scenetekst: Mari Hesjedal
Regi: Fredrik Longva, sammen med Odin Waage, Sofie Frost, Elisabeth Dahl, Yngve Berven, Maria Grazia Di Meo, Stian Isaksen 
Lys: Inger Johanne Byhring

Hjælp! Nå må vi vel dø snart? 

Scenetekst: Kristian Lykkeslett Strømskag 
Regi: Simen Formo Hay, sammen med  Harald Kolaas, Per Vidar Gornitzka Anfinnsen, Marie Roligheten, Jenny Ellegård, Rebekka Jynge.
Lys: Oscar Udbye

Stevne 

Basert på tekster av Malmfrid Hallum, Petter Handke og Henrik Ibsen.
Laget i fellesskap av Magnus Sparsaas, Norunn Standal, Sunniva Fliflet og Valborg Frøysnes.
Lys: Norunn Standal

Fredag 19. januar

Frostskade kl 16.30 på scene 3
Hjælp! Nå må vi vel dø snart? kl 17.30 på scene 2
Stevne kl 19.30  påscene 6

Lørdag 20. januar

Frostskade kl 16.30 på scene 3
Stevne kl 17.30 på scene 6
Hjælp! Nå må vi vel dø snart? kl 19.30 på scene 2

Billetter

http://event.khio.no/teaterhogskolen/

Om prosjektet

Tekstens plass, funksjon og status i det teatrale er et grunnleggende spørsmål innenfor scenekunsten. I dag ser man at det finnes en rekke ulike, gyldige strategier i arbeidet med og bruk av scenetekst. Den klassiske dramatikertypen har fortsatt en tydelig plass, samtidig finnes det stadig nye devisingstrategier, montasjeteknikker, og tverrkunstneriske tilnærminger til tekstarbeid.

I en periode på 3 uker (+ forarbeid) har tredjeårsstudentene på BA regi arbeidet sammen med dramatikerne Kristian Lykkelsett Strømskag, Malmfrid Hallum, og Mari Hesjedal, samt skuespillere, for å prøve ut ulike former for samarbeidsformer omkring spesialutviklede tekster. Hver konstellasjon har i stor grad selv kunnet velge sin arbeids- og organisasjonsform, der registudentene har hatt en ledende rolle i denne delen av arbeidet og planleggingen. Arbeidsperioden har videre blitt en ”forhandling” som både tematiserer yrkeskategoriseringer, metoder, estetiske strategier, konsept vs. prosess, med mer.

I prosjektperioden har gruppene arbeidet på forskjellige måter: fortolknings/gestaltningsarbeid, kollektive skriveprosesser, og ulike montasjer av nye og eksisterende tekster.

Visningene som et publikum inviteres inn i skal alle betraktes som innblikk i, og deling av, arbeidsprosesser.

Kai Johnsen, professor i regi ved Kunsthøgskolen i Oslo er veileder for prosjektet, som er et samarbeid med Dramatikkens hus og Norsk Skuespillersenter.