Seminar/konferanse

Fra forestillingen Fridomens vegar. Foto: Det Norske Teatret/L-P Lorentz
Fra forestillingen Fridomens vegar. Foto: Det Norske Teatret/L-P Lorentz

Symposium: Skuespiller på spill

Symposiet er del av Dramaturgidagene på KHiO. Etter over tre år med kunstnerisk utviklingsarbeid går prosjektet Nye forestillinger – nye verktøy mot slutten. I den forbindelse arrangeres et tre ukers program mellom 22. november og 8. desember med dramaturgi i sentrum.

Skuespillerrollen i skiftende dramaturgiske kontekster

Når teateret endrer seg, og forestillinger utfordrer etablerte rammer for historiefortelling, manus, visualitet, musikalitet og gestaltning av karakter, så utfordres også den tradisjonelle skuespillerrollen. 

Vi har invitert noen utvalgte skuespillere og dramaturger til å snakke om sine erfaringer som utøvere i skiftende dramaturgiske kontekster. Det som står på spill: Hva krever et samtidig (og framtidig) teater av sine skuespillere? Hvor ligger utfordringene, og hvordan bør disse gjenspeiles i prøveprosesser og i utdannelser?

På programmet

Innlegg av Tore Vagn Lid, Erik Ulfsby, Marie Blokhus, Petter Widt Kristiansen og Øystein Stene og en åpen samtale ledet av Anders Hasmo Dahl og Ola E Bø.

Symposiet arrangeres av det kunstneriske utviklingsprosjektet 'Nye forestillinger - nye verktøy' i forbindelse med et treukers dramaturgi-program mellom 22. november og 8. desember.

Kjernen i programmet er MA Teater seminaret ’Hva er (nå) dramaturgi?’ som tar mål av seg å undersøke dramaturgiens rolle(r) og funksjon(er) i samtidens teater. På programmet står også visning av tre makroetyder utviklet i tett samarbeid med Transiteatret-Bergen; samt symposiet Hva er (nå) dramaturgi? - Dramaturgi som møtepunkt.

Les mer

Dramaturgidager

Til Facebookarrangementet

Billetter

Arrangementet er gratis, men påmelding og billett kreves