Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Bilde fra Knowledge & Skills for the Post-dramatic Theater‎Symposium: Hva er (nå) dramaturgi? – Dramaturgi som møtepunkt
Bilde fra Knowledge & Skills for the Post-dramatic Theater‎Symposium: Hva er (nå) dramaturgi? – Dramaturgi som møtepunkt

Symposium: Hva er (nå) dramaturgi? – Dramaturgi som møtepunkt

Symposiet er del av Dramaturgidagene på KHiO, som varer fra 22. november – 08. desember 2017

Gjennom samtaler mellom utøvere, dramaturger og representanter fra ulike kunstneriske fagfelt søkes det vidt etter dramaturgiske strategier og kompetanser. En grunnleggende hypotese, utviklet og utprøvd gjennom det tre-årige forskningsprosjektet (Nye forestillinger – Nye verktøy) , er at dramaturgi ikke bare utgjør et felles møtepunkt mellom teater-apparatets ulike «spesialiseringer», men i tillegg kan danne en kommunikativ plattform for samtaler og utveksling på tvers av kunstarter – og deres tradisjonelle, institusjonaliserte skillelinjer.

På programmet

Jørn Mortensen, Tore Vagn Lid, Hedda Høgåsen-Hallesby, Lotte Konow Lund, Melanie Fieldseth, Anne Grete Eriksen, Theodor Barth, Ane Hjort Guttu.

Symposiet arrangeres av det kunstneriske utviklingsprosjektet 'Nye forestillinger - nye verktøy' i forbindelse med et treukers dramaturgi-program mellom 22. november og 8. desember.

Kjernen i programmet er MA Teater seminaret ’Hva er (nå) dramaturgi?’ som tar mål av seg å undersøke dramaturgiens rolle(r) og funksjon(er) i samtidens teater. På programmet står også visning av tre makroetyder utviklet i tett samarbeid med Trasiteatret-Bergen; samt symposiet 'Skuespiller på spill: skuespillerrollen i skiftende dramaturgiske kontekster'

Mer informasjon

Dramaturgidagene 22. november – 8. desember

Til Facebook–arrangementet

Billetter

Arrangementet er gratis, men krever påmelding