Seminar/konferanse

Bilde fra Knowledge & Skills for the Post-dramatic Theater‎Symposium: Hva er (nå) dramaturgi? – Dramaturgi som møtepunkt
Bilde fra Knowledge & Skills for the Post-dramatic Theater‎Symposium: Hva er (nå) dramaturgi? – Dramaturgi som møtepunkt

Symposium: Hva er (nå) dramaturgi? – Dramaturgi som møtepunkt

Symposiet er del av Dramaturgidagene på KHiO, som varer fra 22. november – 08. desember 2017

Gjennom samtaler mellom utøvere, dramaturger og representanter fra ulike kunstneriske fagfelt søkes det vidt etter dramaturgiske strategier og kompetanser. En grunnleggende hypotese, utviklet og utprøvd gjennom det tre-årige forskningsprosjektet (Nye forestillinger – Nye verktøy) , er at dramaturgi ikke bare utgjør et felles møtepunkt mellom teater-apparatets ulike «spesialiseringer», men i tillegg kan danne en kommunikativ plattform for samtaler og utveksling på tvers av kunstarter – og deres tradisjonelle, institusjonaliserte skillelinjer.

På programmet

Jørn Mortensen, Tore Vagn Lid, Hedda Høgåsen-Hallesby, Lotte Konow Lund, Melanie Fieldseth, Anne Grete Eriksen, Theodor Barth, Ane Hjort Guttu.

Symposiet arrangeres av det kunstneriske utviklingsprosjektet 'Nye forestillinger - nye verktøy' i forbindelse med et treukers dramaturgi-program mellom 22. november og 8. desember.

Kjernen i programmet er MA Teater seminaret ’Hva er (nå) dramaturgi?’ som tar mål av seg å undersøke dramaturgiens rolle(r) og funksjon(er) i samtidens teater. På programmet står også visning av tre makroetyder utviklet i tett samarbeid med Trasiteatret-Bergen; samt symposiet 'Skuespiller på spill: skuespillerrollen i skiftende dramaturgiske kontekster'

Mer informasjon

Dramaturgidagene 22. november – 8. desember

Til Facebook–arrangementet

Billetter

Arrangementet er gratis, men krever påmelding