Semesterstart

KHiO Semesterstart 2017

Kunsthøgskolen i Oslo ønskjer velkomen til semesterstart!

Måndag 14. august 2017

Fossveien 24, 0551 Oslo
For nye studentar - avdeling Operahøgskolen

NB! Alle andre avdelingar har semesterstart 21.august

Kl. 10.00 Avdelingsvis samling Operahøgskolen

Måndag 21. august 2017

Fossveien 24, 0551 Oslo
For nye studentar

Avdelingsvise samlingar
Kl. 09.00: Kunstakademiet
Kl. 10.00: Dans, Kunst og handverk, Teaterhøgskolen, Design

Kl. 13.00: Fellessamling, Hovudscenen

Program:

  • Tale ved rektor Jørn Mortensen og direktør Annemarie Bechmann Hansen
  • Presentasjon av avdeling Operahøgskolen, Teaterhøgskolen, Dans, Design, Kunst og handverk og Kunstakademiet
  • Studentdemokratiet v/ Studentrådet
  • Informasjon om Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
  • Kunstnariske innslag

Kl. 15.00: Informasjonsmøte for innreisande utvekslingsstudentar, Teorirommet
For nye studentar, andre KHIO-studentar, tilsette

Torsdag 24. august 2017

Kl. 13.00: Offisiell semesteropning på Campus KHiO, Trappeamfiet
For alle studentar

Program:

  • Tale ved kulturminister Linda Hofstad Helleland
  • Tale ved rektor Jørn Mortensen
  • Kunstnarisk innslag

Servering av enkle forfriskingar.

Nye studentar får tilsendt informasjon om opptak og program i eigen e-post.


Semesterstart 2017/2018

Sjå også KHiO intranett for studentar
På denne sida er det samla ulike informasjonsskriv og oversikt over datoar, forkurs ved fellesverkstadene, fristar og semesterregistrering.