Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstilling

Print Matters 2017

Print Matters 2017

Denne utstillingen er en kunstneriske videreføring av diskusjonen på seminaret «Printmaking in the Expanded Field», høsten 2015. Tidligere og nåværende studenter deltar og utstillingen er en del av Kunsthøgskolens arbeid med å redefinere grafikkens plass i samtidskunsten.

Sted: Norske Grafikere, Tollbugata 24,0157 Oslo

Kunstnersamtale 10. mai, klokken 17.30.

Mange vil si at grafikk skal forholde seg til tradisjonen, og at man ikke skal prøve å skape noe nytt eller se fremover. Bare ikke gjør noe som kan forrstyrre status quo for mediet! Det finnes alt for mange forutfattede meninger rundt hva grafikk er, og det store problemet er at det er vi grafikere selv som har skapt denne situasjonen.

Et utall grafikkinstitusjoner, foreninger og organisasjoner har gjennom årevis med systematisk definisjon av mediet grafikk skapt en tradisjon som er blitt så tung og ubevegelig at den ikke lengre klarer å holde på mediets opprinnelige aura og funksjon i samfunnet.

Om vi ser utenfor landets grenser, særlig på USA og store europeiske land, har man de siste 25-30 årene arbeidet intensivt med posisjonering og utvikling av grafikkmediet innenfor samtidskunsten; i forhold til trykk på papir, multipler, støpte objekter, artists books, billboards osv. Alt dette peker mot grafikkens nye utvidede felt ,der både tradisjonen, høyteknologien og ikke minst hybriden er vesentlig i utviklingen av nye kunstprosjekt.

Hva innebærer konseptet grafikk i dag?
Hva kan skje videre fremover?

Kunsthistorikeren Kathryn Kramer peker på mangelsen av både en historieskriving om grafikk (bortsett fra tekniske krøniker), og en samtidig fortielse av mediet innen kunstteori og kritikk. Det er som hun uttrykker det; ”en aldeles uforståelig fornærmelse når mediet er så velegnet for debatter rundt begrep som forfatterskap, originalitet, sosial orientering og makt. At kunstgrafikken, kontroversielt regnet som den mest tekniske av alle kunstformer, ikke inntar den plassen antyder at en annen kode/agenda er i virksomhet”

– Dette ønsker vi ved fagområdet Grafikk og tegning å gjøre noe med. Som professor og kunstnerisk leder for grafikkutdannelsen ved Khio, og som kunstner som arbeider med grafikk er jeg opptatt av å utvikle en teoretisering av kunstgrafikken fra innsiden av faget selv, og å styrke grafikkens profil innenfor samtidskunsten, sier Jan Stefan Pettersson, professor i Grafikk og tegning.

Deltagere fra fordypningen Grafikk og tegning ved Kunst og håndverk:

Henrik Andresen MA 2017
Embla Øvreby BA 2017
Gabrielle Pare MA 2017
Thomas Iversen BA 2017
Rikke Sund Carlsen BA 2017
Krause Kollektivet BA 2016
Ingrid Stendal BA 2016
Ragna Misvær Grönstad MA 2016
Eirik Mikkelborg BA 2016
Merete Joelsen Aune MA 2015
Cathrine Finsrud MA 2017

”Grafikk i det utvidede feltet oppstår så snart vi begynner å stille spørsmål ved tradisjonen og kunsthistorien kombinert med problematiseringen av de gitte kriteriene som modernismen la til grunn.”

Kilder:
grafiskkunstogtegning.tumblr.com

Printmaking in the Expanded Field 2015

Rosalind E. Krauss, The Originality of the Avant-Garde (October #18: 1981).

The Graphic Unconscious Or the How and Why of a Print Triennial (2010), p.24.