Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Foto: Lene Berg, fra Ung løs gris, 2013.
Foto: Lene Berg, fra Ung løs gris, 2013.

Kunst er best på kino

Professor Ane Hjort Guttu arrangerer et todagers symposium om nye initiativer for filmkunst og bevegelige bilder, 3.-4. april. Arrangementet er organisert og finansiert av Kunstnernes Hus Kino og Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Arrangementet er gratis men se facebookarrangement for booking av plass.

I løpet av det siste tiåret har det vokst fram en rekke initiativer til nye former for produksjon, distribusjon og visning av film og videokunst i Norge, og nye utdannings- og organisasjonsformer. Initiativene kommer både fra billedkunstnere som vil skape mer profesjonaliserte produksjoner, og fra filmregissører og -produsenter som ønsker større fleksibilitet og kunstnerisk frihet. Flere norske billedkunstnere etablererer samarbeid med filmprodusenter og søker både produksjons- og distribusjonsmidler i filmfeltet, mens regissører med en mer tradisjonell filmbakgrunn søker inspirasjon hos, og samarbeid med, kunstnere og kunstinstitusjoner. Feltet framstår som svært vitalt i hele Norden.

Med Kunst er best på kino søker vi å reflektere noe av energien som ligger i dette nye feltet, vise bredden i nye produksjoner og prosjekter fra begge sider, og åpne opp for felles diskusjoner om kunstneriske problemstillinger. I løpet av symposiet vises også en rekke nye film- og videoverk.

Tre verk av studenter fra Kunstakademiet vises på Kunstnernes hus i filmprogrammet Spring Break Special – Utvalgte nye film- og videoverk. Disse er:

Thyra Dragseth: Avlat
Ronak Moshtaghi: Metalcan-Paper-Thread
Fatou Madeleine Åsbakk: Krefttaket

En viktig side av symposiet er at aktører og områder som tradisjonelt har vært atskilt, skal møtes og utveksle erfaringer. Symposiet er derfor åpent for profesjonelle i begge felt og for kunst- og filmstudenter.

Kunst er best på kino er tenkt inndelt i tre ulike fokusområder

Språk og kultur i film- og billedkunstfeltet

Svært forenklet kan man si to kulturer møtes i feltet “mellom film og kunst”. Hva slags språk og selvforståelse har de, og hvordan er de preget av de spesifikke økonomiske og historiske forholdene de kommer fra?

Utdanning av filmkunstnere

Hvordan utdanner vi filmkunstnere i Norden? Hvilke modeller finnes? Kan man tenke seg en annen form for filmkunstutdanning i Norge?

Produksjon, distribusjon, visning

Filmregissører og billedkunstnere har historisk sett helt ulike måter å lage og distribuere filmverk på. Krever den nye filmen nye produksjons- og distribusjonsformer? Hvilke felles arenaer finnes for filmkunst og bevegelige bilder og hvordan kan man organisere seg bedre?

Arrangementet vil holdes på engelsk.

Full programme

Monday 3 April

10:00 Ane Hjort Guttu, artist, filmmaker, and professor at the Oslo National Academy of the Arts and Silja Espolin Johnson, film producer and project manager at Kunstnernes Hus Kino:Introduction to the Symposium

10:20 Katja Eyde Jacobsen, filmmaker and rector at Nordland kunst- og filmfagskole: Starting a New Film and Art Education

10:55 Kalle Boman, film producer and professor at the Valand Academy: The Valand Model

11:30 Fredrik Graver, dean (interim) at The Norwegian Film School: Creation Through Constraints

12:00 Moderated discussion: Jacobsen, Boman, Graver

12:30 LUNCH

13:00 Ulrik Eriksen, film critic and head of the programme committee at Kunstnernes Hus Kino, and Silja Espolin Johnson: Background and Visions for Kunstnernes Hus Kino

13:20 Kalle Boman: The Cinema as Social Arena

13:45 Per Platou, artist, curator and project manager at the Norwegian Video Art Archive: The Conditions for Screening Art

14:30 Film screening: Lene Berg: Dirty Young Loose, 32 min, 2013

15:30 – 18:30 Spring break special: Selected new film- and video works


Tuesday 4 April

10:00 Itonje Søimer Guttormsen and Mariken Halle, film directors: Organising Film Artists

10:20 Lene Berg, filmmaker and artist: Hybrids, Bastards and Paradoxes

11:10 Paul Williams, film producer, head of Burning Bridges productions (London): Waiting, on a Field of One

12:00 LUNCH

12:30 Anouk de Clercq, artist, filmmaker and part of the production collective Auguste Orts (Brussel): Auguste Orts - Production and Distribution Platform for Moving Images

13:30 Mike Sperlinger, writer and curator. Founder of LUX and professor of theory and writing at the Academy of Fine Art in Oslo: Dispersion

14:30 Film Screening: Anouk de Clercq: Thing, 18 min, 2013

15:30 – 18:30 Spring break special: Selected new film- and video works

Følg oppdateringer på facebook.