Utstilling

Absent installasjon, Danuta Haremska
Absent installasjon, Danuta Haremska

Utstillingsåpning: Danuta Haremska – Cultivating

Torsdag 2. mars, klokka 18.00, åpner Danuta Haremska, førsteamanuensis ved Kunst og håndverk, og Tine Aamodt, utstilling i Bærum Kunsthall. I Danuta Haremskas kunstneriske virksomhet står installasjon, skulptur, tegning og maleri sentralt.

Utstillingsperiode: 2. mars - 26. mars.
Artist talk: Torsdag 16. mars kl.13.00.
Åpningstider: Torsdag 16.00-19.00, Lørdag/søndag 12.00-16.00.

Danuta Haremska bruker bevisst ulike uttrykksformer og materialer, og det er selve konseptet som avgjør valget av medium og materiale. Et gjennomgående tema er eksistens. Det som har hatt spesielt stor plass i hennes refleksjoner er ulike overlevelsesstrategier knyttet til vår sameksistens med naturen. Hun bruker ofte en tilnærming til prosjektene sine der ulike materialer får en stor rolle og metaforisk betydning. Motsetningsfylte kontraster som kan gi en følelse av uro og ambivalens er et viktig element i arbeidene til Haremska.

Med utstillingen Cultivating ønsker Haremska å sette fokus på en kontinuerlig prosess som aldri bør stoppes; nemlig å ta ansvar for våre handlinger i forhold til naturen. Hun ønsker å belyse det aspektet som handler om å vise omsorg for naturen. Installasjonene Absent, Gathering, Rooted og Similar, Yet Unique gjenspeiler hennes refleksjoner rundt menneskets aktiviteter i samhandling med naturen. De representerer også hennes tanke, og drøm, om å kunne gjenopplive ting som har dødd. Utstillingen er delvis et resultat av hennes KUF-arbeid (KUF:kunstnerisk utviklingsarbeid eller forskning) ved Kunsthøgskolen.

Danuta Haremska er født i (1954) Poznan i Polen, men bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunst Gymnasium og Kunstakademiet i Poznan, Polen. Haremska har deltatt på en rekke separat- og gruppeutstillinger i både inn- og utland. Hun er innkjøpt av offentlige institusjoner som Nasjonalgalleriet i Norge, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Telemark Fylkeskommune, Asker Kommune, Kunstmedalje Museum i Wroclaw i Polen, La Monnais et Medailles de Paris, Myntkabinett, Universitet i Oslo. Hun har mottatt en rekke priser og stipendier for sine arbeider og er medlem av Norske Billedkunstnere, Tegnerforbundet og Tekstil Kunstnere. Hun jobber som førsteamanuensis i 50 % stilling ved Kunsthøgskolen i Oslo (Kunst og håndverk/ Metall- og smykkekunst).

Tine Aamodt stiller også ut og hennes utstilling har tittelen Bevegelse av objekter i fire dimensjoner.

Gjennomgående i Tine Aamodts kunstneriske praksis er interessen for rom, og vårt forhold til omgivelsene. I dette ligger også en interesse for hvordan persepsjon, bevegelse og omgivelser er knyttet sammen.

Tine Aamodt (født 1969) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun har stilt ut blant annet i Kunstbanken Hedmark, UKS, LNM, Akershus Kunstnersenter, Trøndelag Kunstnersenter, Galleri 21 og Kristiansand Kunsthall. Hun har hatt flere oppdrag i offentlige rom, og har undervist blant annet på Arkitekthøgskolen i Oslo.

Se mer i Bærum Kunsthalls facebookarrangement.