Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forelesning

Agenda spesial 2: Martin Erik Andersen

Agenda spesial 2: Martin Erik Andersen

Tepper og ornamenters natur er flytende og overskridende i forhold til nasjonale og kulturelle grenser. De representerer en mulighet for å se omfanget av vår felles historie og estetiske bindinger – i stedet for historien om vold, inndeling og fremmedgjøring.

Forelesningen holdes på engelsk.

Rugs and ornaments are in their nature fluently transgressive to national and cultural borders. At one and the same time they establish strong local identities while simultaneously also representing an undercurrent of connectivity through vast spands of time and geografical space. The Norwegian and Swedish weave traditions contains fascinating specific traces in ornaments which can be seen as intimately related to some important nomadic Central Asian rug motifs. A preindustrial connection where especially the Norwegian may give a glimpse into now lost types of Central Asian ornaments, and how they evolved. The rugs represent a possibility of seeing the broad scopes of our history as specific chains of aesthetics connectivity - instead of the history of violence, division and alienation.

Martin Erik Andersen (f. 1964) bor og arbeider i København. Han er utdannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1992 og siden 2009 har han vært professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi ved Billedhuggerskolen Charlottenborg. Andersen mottog Eckersberg Medaljen i 2004, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat i 2010 samt Thorvaldsens Medalje i 2014.

Martin Erik Andersens virke utfolder seg primært i skulptur, skulpturelle objekter og installasjoner, ofte i sammenheng med tegning, tekstil og lyd. Hans verker befinner sig i et møte mellom sjangre, materialer og digitale teknologier vevet sammen i lag av betydninger og kulturhistoriske refereanser.

Se arbeider og les mer på hans nettside.

Opptak av Agenda spesial 1:

Agenda spesial. Martin Erik Andersen: Central Asian Ornaments and Textile Art – Cultural Synchretism and Identity