Utstilling

Irene Nordli: Porselensrommet

Førsteamanuensis på avdeling Kunst og Håndverk, Irene Nordli, viser nye skulpturer på Galleri Format, med åpning 27. oktober. Utstillingen viser en organisk verden av keramiske skulpturer arrangert og smeltet sammen med tepper, tapet, tekstiler, speil, hyller, sofabenk, stol, bord og røtter. Alt bygget, brent, knust og satt sammen.

Nordli undersøker spenninger mellom det groteske og det vakre, det gode og det onde. Videre undersøkes kunstneriske problemstillinger i tilknytning til porselenets materialitet når fragmenterte og gjenkjennelige former beveger seg mot en større grad av abstraksjon. Porselensfiguren som Nordli tidligere har arbeidet mye utfra oppløses og blir mer og mer oppslukt av sin egen materialitet. De gjenkjennelige kroppsdelene oppløses og blir til superorganiske og sammenflettede kroppslige former, som om kunstneren går inn i kroppens innside. Det understreker Nordli ved å bruke sterke fargerike og blanke glasurer. Formene settes sammen og bygges opp med fragmenter som stables oppå hverandre. Dette er fragmenter som representerer spor, rester og minner. Det er fysiske avtrykk i leire. Nordli ønsker å tilføre bevegelse, kraft og rytme fra barokkens idealer - fra den gang porselen først ble produsert i Europa. I dette prosjektet bygges konstruksjoner som nesten brister. Nordli lager serier med små sarkofager. Hun blander porselensskulpturene med skulpturer av grov svart steingods leire, andre ulike materialer og former.

I denne utstilling ønsker hun også å undersøke hva som skjer når publikum blir invitert inn i dette interiøret som hinter om imaginære rom og som kan speile historie, ødeleggelse og lidelse fra verden utenfor. Abstraksjonen og oppløsningen av kjente former kan reflektere en primitiv frykt for det ukjente i hver enkelt av oss, og i dette prosjektet vil hun undersøke spenningen mellom en slik oppløsning og en slags helhetsopplevelse med historiske og materielle referanser.

Hun ønsker å skape omgivelser og miljø som forsterker arbeidene - gjennom bearbeidelse av interiøret med porselensrommet som referanse og inspirasjon.

Utstillingen står til 27. november, se Galleri Formats nettsider for åpningstider.

Se Irene Nordlis nettside for mer informasjon og bilder. Nordli er førsteamanuensis på Kunst og håndverk.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Porselensrommet er et KUF-prosjekt (Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning).

KUF-programmet er opprettet for å bidra til at fagansatte ved norske universitet og høgskoler utfører kunstnerisk utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå. Programmet skal bidra til at forståelsen for kunstnerisk utviklingsarbeid blir utfordret og utviklet i dialog med nasjonale og internasjonale miljø. Programmet skal også initiere tiltak for dialog om kunstnerisk utviklingsarbeid. Samspillet mellom kunstnere, kunstneriske resultat og offentlege arenaer for presentasjon av resultatene er av stor betydning. Programmets møtesteder skal i tillegg bidra til den internasjonale debatten om hvordan fagfeltet Artistic Research kan utvikles og profileres.

Les meir om prosjektprogrammet.