Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

The Museum of Longing and Failure, MOLAF Approximation No.47 (2016)
The Museum of Longing and Failure, MOLAF Approximation No.47 (2016)

Agenda: Å laga eitt Museum

No, kva er eigentleg eit museum? Er det den gamle – eller splitter nye – monstrositeten av ein bygning, som held dei historiske skattane til verda i sin buk for deg å skue? Er det ein stad der tida har stått stille, og ein tid du kan gå inn i? Er de ein måte å nedteikne historien? Og slik samstundes bestemmer kven som skal vera forfattaren av denne historien?

Med dei spørsmåla følger naturlig ei rekke andre: Kva skal so vera i eitt museum? Skal det berre vera artefaktar fra tid gått? Eller skal me ha ein bit av samtiden der? Begge deler? Og om det skal vera begge deler, korleis konstruere me eitt rom som kan holde begge samstundes?

Og sist, men ikkje minst, kven skal, og burde, bygge museet og kuratere samlinga? Og ikkje minst, kven kan, eller burde ha mogelegskapen til å besøke den? Kan eit museum vera grunna i følelser? Frå ein person sitt perspektiv og verdsforståing? Kan det representere meir enn kun innhaldet det visar? Og kan det då vera ein levande, pustande stad som vrir og vender seg for å vise oss eitt bilete av ikkje kun vår tid, men tider som har gått, og tider som enno skal koma?

Å laga eitt Museum vil forsøke å nærma seg nokon av desse spørsmåla, til å forstå korleis me kan nytte ideen og formen til eitt museum til å representere meir enn kun ein bygning fyld med artefaktar – dog ei slik samling kunne også vera interresant og utvide vår forståing ved korleis og kvifor dei artefaktar vart med i museets samling. I denne Agendaen vil dykk møte kunstnarinitierte samlingar, kunstnarar som nytter museets form og ide som ein skapende og levende form, korleis bygge eitt museum på nytt, og korleis skape rom i museer som er inklusive og byggjer på ideer om deltaking og samarbeid.

Alle presentasjonene vil vera på engelsk.

0930-1000: Kaffe og mingling
1000-1005: Introduksjon ved Marius Moldvær
1005-1050: Liv Brissach, Nordnorsk Kunstmuseum in Bodø
1100-1145: Chloe Lewis and Andrew Taggart on the Museum of Longing and Failure (MOLAF)
1200-1300: Lunsj
1300-1345: Ellef Prestsæter, Guttormsgaards arkiv
1400-1445: Anders Bettum, Three Modes of Participation - Collaborative Exhibition Projects at the Intercultural Museum in Oslo
1445-1515: QandA

Liv Brissach

Liv Brissach (de/dem, f 1991 i Norge) er konservator ved Nordnorsk Kunstmuseum / Davvi Norgga Dáiddamusea. Brissach har tidligere jobbet som kurator for samtidskunst ved MUNCH i Oslo, Norge, og som prosjektansvarlig ved Office for Contemporary Art Norway (OCA). Brissach var medkurator for MUNCH Triennale – The Machine is Us (2022) og assisterende kurator for Den samiske paviljongen ved La Biennale di Venezia i 2022. Brissach er utdannet kunsthistoriker ved University College London og ved Universitetet i Oslo, og ha publisert tekster for, og i, blant annet Artes Mundi, MUNCH, OCA og Fotogalleriet.

Andrew Taggart

Andrew Taggart (f. 1976, Canada) og Chloe Lewis (f. 1979, USA) er billedkunstnere med base i Bergen, Norge. De har samarbeidet siden 2006, der de utforsker skjæringspunktet mellom skulpturelle, litterære og funksjonelle former gjennom egnee objekter og kunstnerbøker.
I 2010 etablerte de Museum of Longing and Failure (MOLAF), en eksperimentell plattform som søker å demontere skillene mellom skaper, kunstverk og institusjon. Kjernen i MOLAF er et intrikat samarbeid som tar form gjennom en vedvarende samtale med og mellom kunstnere av ulike bakgrunner og fra forskjellige generasjoner hvis skulpturer danner grunnlaget for utstillinger, intervensjoner, publikasjoner og produksjon av objekter av MOLAF selv. Til nå har MOLAF bestilt og presentert kunstverk av over nitti kunstnere gjennom tjuetre iterasjoner av prosjektet, som har blitt presentert både i Norge og internasjonalt.
Som kunstnerduoen Lewis & Taggart og MOLAF, har Andrew og Chloes arbeid blitt presentert ved blant annet Fonderie Darling, Montreal; Kupferstich-Kabinett, Dresden; Hamburger Bahnhof, Berlin; Looiersgracht 60, Amsterdam; Kunstnerforbundet, Oslo; Entrée, Bergen; Jugendstilsenter, Ålesund; ISCP, New York; Senter for samtidskunst, Warszawa. De er også Førsteamanuensis for Skulptur og Installasjon ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design (KMD) ved UIB.

Ellef Prestsæter

Ellef Prestsæter er kunsthistoriker og kurator. Han er medlem av Institute for Computational Vandalism og kunstnerisk leder for Guttormsgaards arkiv. Siste prosjekter: Open Creation and Its Enemies: Asger Jorn in Situation ved IVAM – Valencia Institute of Modern Art og Áillohaš & Niillas A. Somby: Helsing frå Sameland i Guttormsgaarda arkiv (begge i 2023).

Anders Bettum

Anders Bettum jobber som førstekonservator på Interkulturelt Museum på Grønland i Oslo. Han er forskningskoordinator for Oslo Museum og leder Det nasjonale museumsnettverket for minoriteter og kulturelt mangfold («Mangfoldsnettverket»). Bettum har en doktorgrad i religionshistorie fra Universitetet i Oslo og har en bred interesse innen humanistisk forskning som inkluderer gammelegyptiske gravskikker, kolonialisme og postkolonial kritikk, museologi, medvirkningsmetodikk og fremtidsstudier. Ved siden av museumsjobben har Bettum også en stilling som førsteamanuensis 2 ved Universitet i Oslo, hvor han underviser i museologi og kulturarv.