Forelesning

Fra "Towards a Lexicon of Usership" av Stephen Wright
Fra "Towards a Lexicon of Usership" av Stephen Wright

Design Talks Night: Stephen Wright

Stephen Wright: "Aesthetics and Politics of Usership"

Foredraget er på engelsk.

Sted: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, biblioteket
Tid: Kl 18.00-20.00

De siste tiårene har vi vært vitne til en bred «usological» retning på tvers av sektorer i samfunnet. Med fremveksten av nettverkskulturer har brukerne kommet til å spille en sentral rolle som produsenter av informasjon, mening og verdi. I samtidskunsten råder det fornyet interesse for ideen om «usership», noe som utfordrer modernitetens ekspertkultur, tilskuerrollen og eierskapet/opphavsretten, tre sentrale begrep innen kunst og design.

Kunstkritiker og teoretiker Stephen Wright har tatt til orde for at vi trenger et nytt vokabular – og har utviklet et leksikon for å favne denne post-kunstneriske rekonfigureringen. Han kommer til Design Talks Night for presentere ideen om et leksikon for bruk.
Les mer om Stephen Wright.

Introduksjon ved Charlotte Bik Bandlien ved avdeling Design.

Narves1biblioteket og Institutt for bruk stiller ut i resepsjonsområdet i anledning foredraget.

Design Talks Night

Foredragsrekken Design Talks Night arrangeres av avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo en tirsdag i måneden. Gratis inngang, åpent for alle.

Foredragsrekken er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Arrangementsrekken fortsetter vårsemesteret 2017.

14.02.2017 Vinca Kruk: The work of Metahaven