Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Open dag

Velkommen til Open dag på KHiO

Velkommen til Open dag på KHiO

Onsdag 15. november opnar KHiO dørene og inviterer framtidige søkarar og alle andre interesserte på besøk! Møt opp i resepsjonen for alt program.

Det blir omvisingar kvar time frå kl 10! Studentar viser blant anna fram "sitt KHiO", på scener, salar, verkstader, arbeidsplassar, og kanskje favorittstader å henge ut? 

Det blir utstillingar rundt på skolen og opne klassar. Sjå kvar avdeling under for detaljar knytt til dei ulike fagområda:

Avdelingsvise program er under utarbeiding.

Fråversmelding: Vi skriv stadfestingar på deltaking på Open dag, viss nokon treng det.

Ta kontakt på opendag@khio.no viss du har spørsmål og sei gjerne i frå om de kjem ei heil gruppe. Men det er óg ok å berre troppe opp!

Søknadsfristar 2023/24

På khio.no finn du søknadsfristar til bachelor, master og ph.d.-studium som startar hausten 2024. Søknadsvedlegga blir lagt ut to månader før fristane.
Meir om søknadsfristar på khio.no

Lurer du på korleis det er å studere på KHiO?
Sjå videointervju med studentar om å studere på KHiO.