Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Women Reclaiming AI GAN (Aga & Manton, 2020)
Women Reclaiming AI GAN (Aga & Manton, 2020)

Agenda: AIAIAI Artificial Intelligence

Korleis påvirker KI kunst og kulturproduksjon, samfunnet og enkeltmennesket.

Program

0930-1000 - Kaffe og mingling
1000-1005 - Introduksjon av Marius Moldvær
1005-1050 - Marius Watz
1100-1145 - Gabriele de Seta
1200-1300 Lunsj
1300-1330 - Birgitte Aga
1345-1430 - Lara Okafor
1430-1500 - QandA

Når eg var yngre – og sannsynlegvis framleis – so var min sult for science fiction umetteleg. Eg ville kontinuerlig sitte, stå og gå med ei bok som utforska både framtida og verdsrommet, samstundes som eg fylte på med TV-seriar og filmar kring same tema. Bøkene, seriane, og filmane var magiske, samstundes som dei talte om katastrofe og krig, men det som var mest fasinerande var at denne verda som vart malt opp også stilte nokon grunnleggande spørsmål kring kva det tyder å vera eit menneskje og kva dett tyder for vårt samfunn. I denne verda, og dei utrulege historiene som vart teikna opp, var det ofte maskiner som spelte ein av hovudrollene, og ofte hadde dei ein intelligens, ein kunstig intelligens. Og på same måte som sjangeren samla stilte spørsmål kring menneskjet og samfunnet, spurte KI kva eit menneskje var, kva ei sjel er, og korleis me skulle forstå sinnet til ei maskin. Sidan tidenes morgon har spørsmålet kring automataen, roboten, og skapinga av liv som så vore eitt etisk spørsmål, eitt me kontinuerlig konfronteres med og som me nytter for å forstå oss sjølv. No, med samtidas framvekst av KI, og KI generert tekst, tale, bilete og video – for å nemne nokon – so kjem spørsmålet til overflata igjen, ikkje innan ein litterær sjanger, ikkje i framtida i eit utruleg eventyr, men her og no og korleis det vil påverka oss som enkeltmenneske og samfunn. I denne Agendaen skal me undersøke dette spørsmålet, men da spesielt korleis det påvirker kunst og kulturproduksjon, men også samfunnet og enkeltmennesket som så.

Marius Watz

Marius Watz har arbeidet med visuell abstraksjon gjennom generative systemer og programmerte prosesser siden 1994. Han har stilt ut på bl.a. Victoria & Albert Museum (London), Todaysart (Haag), Museumsquartier (Wien) og ROM (Oslo). Watz har også undervist på New York University og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han arbeider i det daglige som designteknolog i Capgemini Invent.

Gabriele de Seta

Gabriele de Seta er sosiolog med ein PhD fra Hong Kong Polytechnic University og var Postdoctoral Fellow ved instituttet for Ethnology, Academia Sinica i Taipei. de Seta er no Postdoctoral Researcher ved Universitetet i Bergen, der han er del av det ERS-støtta prosjektet Machine Vision in Everyday Life”. Hans forskning er grunnet i etnografiske møter på tverrs av ulike stader, sosisotekniske forviklinger og språkleg kreativitet i den kinesisktalende verden. Han er også interessert i eksperimentell musikk, internetkunst, og samarbeid på tverrs av antropologi og kunst.

Birgitte Aga

Birgitte Aga er en aktivist, kreativ teknolog, og forsker, med en doktorgrad innen kunstnerisk og etisk anvendelse av ‘Conversational AI’. Hun har lang erfaring innen forskning og utvikling med hovedfokus på kunst og teknologi. Hennes forskning omhandler relasjonen og samspillet mellom mennesker og (AI)-maskiner som 'snakker'. Birgitte er leder for innovasjon og forskning ved MUNCH i Oslo.
Birgitte skaper også AI-drevne kunstverk og bygger ‘communities’ som tilegner nye teknologier for kulturell og kunstnerisk bruk. Gjennom samarbeidet med Coral Manton, utvikler hun 'Women Reclaiming AI' – en feministisk AI-lydassistent, programmert gjennom verksteder med et voksende ‘community’ med kvinner. Birgitte er også en South West Creative Technology Fellow (Storbritannia) innen
automatisering/AI, en del av kunst- og teknologiforskningslaboratoriet i-DAT (Storbritannia), og har mottatt finansiering fra ACE Artists International Developmentfondet (Storbritannia).

Lara Okafor

Lara Okafor (de/dem) er skribent, programvareutvikler og organisator. De er interessert i fengselsavskaffelse, spekulativ fiksjon, skeivhet og hvordan de temaene overlapper med teknologi. Lara har en bachelor- og mastergrad i informatikk. De har skrevet en masteroppgave om digital sikkerhet for skeive med minoritetsbakgrunn, en novelle (Sjufold) som finnes i sci-fi antologien En strek gjennom tyngdekraften og tekster publisert i Tidsskriftet Fett, Tidsskriftet Billedkunst og Samora Forum. Lara jobber også med å holde workshops og foredrag om forskjellige temaer innenfor kunst, teknologi og aktivisme.

Agenda er en seminarrekke i regi av avdeling kunst og håndverk. Ambisjonen med Agenda er å reise diskusjoner om tema som vedgår spesialiseringene ved kunst og håndverk og kunst mer generelt. Vi ønsker å bruke Agenda til å underbygge tverrfaglighet og åpenhet innen kunstfagene. Agenda blir oftest avholdt på Kunstnernes Hus.