Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Sivil ulydighet. Nasjonalmuseets overvåkningskamera
Sivil ulydighet. Nasjonalmuseets overvåkningskamera

Agenda kunst og handverk: Stemmegiving

Å vera eit menneskje, å vakse opp, realisere og forstå, er ofte tenkt på som ei sjølvrealisering, men for dei fleste som har levd i nokon år, so handler det lika mykje om å realisere ei verd utanom seg sjølv, om å forstå andre stemmer og realiteter for so å kunne verta eit menneskje i verda, med medmenneskjer, og ikkje på sidan av den.

Gjennom kunst, litteratur, forsking og akademia, kan ein sjå alle dei forsøka, alle suksessane, alle dei som øyensynleg mislykkast men som ein lærar av, i ikkje berre å forstå ut ifrå sitt eiget ståsted, men at ein også gir ei stemme til nokon eller noko anna; ei gruppe, situasjon, eit objekt eller historie. I denne stemmegjevinga er det eit forsøk på å forstå verda, men også å gje ei stemme til nokon annan, å utvide rommet som me som samfunn innehar, og dermed lære, sjå og forstå delane som utgjer den.

I denne Agendaen skal me då utforske denne ideen gjennom ulike strategiar som presenteres, som igjen ikkje gjev eitt riktig svar, heller ikkje eit komplett bilete av verda, men heller viser korleis kunst, litteratur, forsking, ja kultur er tufta på ideen om å gi stemme, gje språk, gje ord slik at andre også kan ytra seg om sine realiteter, og slik at me kan ta del i ei verd saman.

Program:

09:30–10:00: Kaffe og mingling
10:00–10:05: Velkommen ved Marius Moldvær
10:05–10:50: Lisa Esohel Knudsen
11:00–11:45: Thomas A. Østbye
12:00–13:00: Lunsj
13:00–13:45: Lise Linnert og Gelawesh Waledkhani
14:00–15:00: Anna Ulrikke Andersen - An A to X of Chronic Illness: Patients’ Architectural Histories
15:10–15:30: Q and A

Seminaret vil være på norsk.

Lisa Esohel Knudsen

Lisa Esohel Knudsen er nestleder i Minotenk, samfunnsdebattant og forfatter. Hun debuterte i 2022 med boken Det er personlig. Om rasisme og ytringsfrihet. Lisa har vært tilknyttet Minotenk siden 2018 da hun var deltaker på Minotenk-Skolen. I 2019 ble hun ansatt som rådgiver og har siden da jobbet spesielt med temaene mangfold, representasjon, rasisme og psykisk helse.
Knudsen har bakgrunn fra sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Før hun begynte å studere tok hun International Baccalaureate Diploma (IB) ved Waterford Kamhlaba UWC i Eswatini. Hun er også utdannet Dialogpilot ved Universitetet i Oslo. Dette programmet fokuserer på interreligiøs og flerkulturell dialog.
Knudsen har vært aktiv i ungdomsorganisasjonen Changemaker, og er tidligere nestleder i studentersamfunnet i Bergen. Hun har tidligere sittet i nasjonalkomiteen i UWC Norge.

Thomas A. Østbye

Thomas A. Østbye er kunstner, dokumentarfilmskaper og aktivist. Han driver selskapet PlymSerafin og har laget en rekke filmer som knytter filmatiske refleksjoner rundt dokumentarisme til aktuelle politiske forhold.
Østbyes siste arbeide er en triologi med observerende dokumentarfilmer som ser på strategier i klimakampen. Del en, “Enhver har rett til” portreterte “klimasøksmå Arktis” i retten, “Sivil Ulydighet” som er under produksjon følger aktivister fra Extinction Rebellion og Stopp Oljeletinga og prosessene rundt bruk av sivil ulydighet. Arbeidene er vist på ett bredt spekter av plattformer som galleri, museum, tv, kino, festivaler, demonstrasjoner, skjermer i taxier, montert i byrommet etc.

Lise Linnert

Lise Linnert: født 1964, bor og arbeider i Oslo. Linnert arbeider tverrfaglig. Humanisme og menneskerettigheter er grunntemaene i hennes aktivistiske praksis. Hun brenner for kunst som inngang til dialog, oppmerksomhet og endring. Prosjektene er gjerne basert på publikums deltagelse og engasjement. Tidsspennet er essensielt, og prosjektene kan vare i flere år eller være uten sluttdato. Hun har initiert et sosialt innovasjonsprosjekt og klesmerke, NI EN MORE, som hjelper kvinner utsatt for vold i Cd Juárez, Mexico til økonomisk selvstendighet. Hvert år fram til 2030 arbeider hun med 4 trinn på Møllergata skole i Oslo, og engasjerer elevene til kamp for likeverd. Sammen med Gelawesh Waledkhani driver hun prosjektet «Mellom rommene», som skaper et kreativt fellesskap med lengeværende «papirløse» asylsøkere i Norge og blir en plattform for dialog ut i samfunnet. Hun har de siste tre årene i samarbeid med forfatter og prest Elisabeth Thorsen arrangert kreative verksted i Ullersmo og Trondheim fengsel, resultatet; multimedia prosjektet Pust meg fram! (utstilling, danseteater og dialoger) vises som en hovedattraksjon under Olavsfestdagene i Nidarosdomen til sommeren.
Arbeidene hennes har vært vist ved institusjoner som Women Museum, Mexico By, FN Høykommmisær for Menneskerettigheters kontor I Mexico By, Juarez Contemporary i Juárez, Mexico, Rubin Centre for Contemporary Art i El Paso, The Station Museum of Contemporary Art i Houston, USA, Pallant House Gallery i Chichester, England, Charlottenborg Kunsthal i København, Danmark, VISUAL Centre for Contemporary Art i Carlow, Irland, Musée Bernadotte i Pau, Frankrike, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Hå gamle prestegard og Galleri F15 i Norge. www.liselinnert.com

Gelawesh Waledkhani

Gelawesh Waledkhani - født 1982 i Kurdistan, bor og arbeider i Oslo. Waledkhanis kunstneriske virke har en humanistisk orientering hvor hun gjennom en poetisk håndtering av medier som broderi, tegning, installasjoner, filmarbeider og workshops fremmer politiske, feministiske og menneskerettslige spørsmål. Hun broderer med eget hår på akvarellpapir og uttrykket viser et sart, tilbaketrukket og intimt uttrykk, samtidig som de reiser tydelige menneskerettslige spørsmål.
Waledkhani har gjennom hele sitt virke satt fokus på undertrykkede og lidende folkegrupper som er offer for krigens brutalitet. Hun er dypt engasjert i kurdernes marginalisering og hvordan de er blitt offer for stormaktens brutale, politiske spill. Sommeren 2018 reiste Waledkhani til Rojava (vest–Kurdistan), Nord–Øst Syria. Der arbeidet hun med barn i ulike flyktningleire. Hun har også introdusert samtidskunst til barn og unge i ulike mottak i Norge gjennom kreative workshops.
Waledkhani er utdannet med mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo (2013). Hennes siste separatutstillinger var ved Glasslåveb Kunstsenter, Galleri BOA (Oslo) og Kunstmuseet i Nord-Trøndelag (Namsos). Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant annet ved Akershus Kunstsenter (Lillestrøm), Haugar Vestfold kunstmuseum (Tønsberg), OSL contemporary (Oslo), Kunstmuseet Nord-Trøndelag (Namsos), Tegnerforbundet (Oslo), Autocenter (Berlin), Trafo Kunsthall (Asker) og Kunstnerforbundet (Oslo).
Waledkhanis arbeider er innkjøpt av Oslo kommune og Buskerud Kunstsenter. I 2023 skal hun stille ut i det nye Nasjonalmuseet. I 2024 har hun et utsmykningsoppdrag ved Storbylegevakten i Oslo.

Anna Ulrikke Andersen

Anna Ulrikke Andersen er en norsk arkitekturhistoriker og filmskaper, som jobber som førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Hun har en PhD i arkitektur fra the Bartlett School of Architecture, vært Fellow ved Harvard Film Study Center og Junior Reserch Fellow ved Wolfson College, Universitetet i Oxford. Arbeidet hennes har fokusert på film som metode og kunstnerisk utvilkingsarbeid, og hvordan dette kan brukes til å utforske arkitekturhistoriske spørsmål, henholdsvis vinduet i livet og virket til Christian Norberg-Schulz eller tematikk relatert til arkitektur og kronisk sykdom. Hun er forfatter av boka Following Norberg-Schulz: An Architectural History of the Essay Film, publisert av Bloomsbury Academic i 2022, og var kurator for utstillingen Chronic Conditions: Body and Building, organisert av Lisbon Architecture Triennale, 2021.

.