Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Photo: Multipress
Photo: Multipress

Agenda: Kunstnarbøker: Nær og fjern / Artists’ Books: Near and Far

Felles for dei inviterte kunstnarane er deira arbeid med kunstnarbøker der dei kvar for seg også representerer ulike strategiar og forhold til kunstnarbøker som medium, publisering og samling.

Kunstnarbøker, eller Artist Books, har gjennom tiden vakse fram som ein yrande stad, der eksperiment i form, og det mangfaldige utvalet av dei både utfordrar bokas format, men også viser seg som eit av dei meir nyskapande og omfangsrike formata i kunstverda. I det å sette ord på papir – eller bilder eller objekt på ei kva som helst overflate – og dele det med verda – eller ein del av verda – so ligger det eit potensiale til å påverke, røre ved, og nå menneskjer frå alle lag og alle stader. Dette er sementert i historia frå Luther 95 teser til pamflettane distribuert av Den Hvite Rose i München under andre verdskrig. Potensialet er utruleg, og moglegheitene i publikasjonar og det å publisere fortset og utforskast den dag i dag av eit felt som uredd utfordrar både mediumet og kva det kan bæra med seg.

Og i denne Agendaen skal me fokusere på Kunstnarbøker som eit frampeik mot FAUX FAIR 12. april ved Kunsthøgskolen i Oslo, der denne Agendaen er kuratert av Marius Moldvær, Christine Hammer Krokstrand, og arrangørane av FAUX FAIR Kristine Jakobsen, spesialbibliotekar ved Kunsthøgskolen i Oslo og Victoria Rowena Browne, førsteamanuensis i grafisk kunst og publisering ved avdeling kunst og handverk, Kunsthøgskolen i Oslo.

Felles for dei inviterte kunstnarane er deira arbeid med kunstnarbøker, men der dei kvar for seg også representerer ulike strategiar og forhold til kunstnarbøker som medium, publisering og samling. Agendaen tar også som sitt utgangspunkt den norske kunstnarbokscena, men også korleis kunstnarane gjennom publisering og kunstnerboka som medium også arbeider internasjonalt.

Program

0930: Kaffe
10:00-10:10 Introduksjon ved Marius Moldvær og presentasjon av FAUX FAIR ved Kristine Jakobsen - Norsk
10:10-10:40: Ethan Rafal - Engelsk
10:50-11:20: Multipress forlag – presentert av Marte Aas - Norsk
11:30-12:00: Sveinn Fannar Jóhansson - Tilstand upaginert, ellers pen - Norsk
12:00-1300: Lunsj
13:00-13:15: Jessica Williams - (be)longing : Agency and amplification in independent publishing - Engelsk
13:20-13:35: Hans Hamid Rasmussen - Elva er et annet sted - Norsk
13:40-13:55: Sara Skorgan Teigen - Norsk
14:00-1415: Anna Weilhartner - Norsk
14:15-14:30: Q and A

Ethan Rafal

Ethan Rafal (Født 1983) studerte ved Reed College i Portland, Oregon (USA). Bor og jobber i Oslo. Ethan Rafal er en fotografisk kunstner, kurator og aktivist. Arbeidet hans består av feltarbeid og research over lengre perioder, material- og prosessbasert fotografi, og en publiseringspraksis der fotobøker blir en metodikk for performance, samarbeid og sosiale intervensjoner realisert i det offentlige rom.

Multipress

Multipress er et ikke-kommersielt forlag som har spesialisert seg på utgivelser av artists´ books med hovedvekt på fotografi. Forlaget jobber prosjektbasert med alle utgivelser og fungerer som en plattform for kunstnere som vil jobbe med publikasjoner som en arena for samtidskunst. Vi er opptatt av boken som diskursivt rom og å utvikle og jobbe eksperimentelt med bokformatet.
Multipress ble startet i 2000 av kunstnerne Anne-Grethe Thoresen og Marte Aas. I 2013 ble Line Bøhmer Løkken også en del av teamet. Siden starten har forlaget utgitt over 50 titler bl.a. Dikt for mine diktere av Gunvor Nervold Antonsen, Immersed in Stone - Black Ice av Line Bøhmer Løkken, The Eyes That Fix You in a Formulated Phrase av Mariken Kramer, All the Whisperings of the World av Siri Ekker Svendsen og fotofanzine-serien Angle 1-28∞.

Sveinn Fannar Jóhannsson

Sveinn Fannar Jóhannsson studerte på kunstakademiet i Leipzig (2003–2009), og er nå bosatt i Oslo. Han jobber med fotografi, skulptur, kuraterte prosjekter og kunstnerbøker. I sine arbeider tester han ut ulike metoder og materialer på tvers av tekniske og tematiske sjangergrupper. Flere av hans verk er basert på innsamling av materialer eller prosesser som utvikler seg over lengre tid, før de kommer til sin rett som kunstverk – eller ender opp der de kom fra. I 2012 startet Jóhannsson forlaget Multinational Enterprises som en plattform for sine kunstnerbøker. Hans siste utgivelse var selvbiografien «My Name Is», lansert i desember 2022.

Jessica Williams

Jessica Williams (f. 1986) samler i sin kunstneriske prosess inn gjenstander fra hverdagslivet, som så bearbeides og foredles. Gjennom språk, estetiske samlinger og tragikomikk undersøker hun tema som identitet og menneskets forhold til natur, forbruk og teknologi. Samarbeid på tvers av fagdisipliner og medier er en essensiell del av hennes virke. Selv om hennes praksis er sterkt forankret i selvpublisering og kunstnerbøker, jobber hun også med fotografi, skulptur og VR. I det siste har Williams jobbet med en eksperimentell separatutstilling som strekker seg over et helt år på House of Foundation i Moss og handler om publisering, felleskap, og identitet. Før har hun jobbet med merkelig biter av havplast sanket i indre Oslofjorden som ser ut som ekte stein, og undersøkt forbindelsen mellom mycel (soppens røtter) og datasentre, og hvordan begge to er gigantiske, usynlige, og påvirker oss mer enn vi aner. Arbeidene hennes ble nylig stilt ut på Nasjonalmuseet, Vårutstillingen på Fotogalleriet, ROM for kunst og arkitektur og Skiens Kunstforening. I tillegg har hun holdt workshops i risografi og selvpublisering på blant annet Henie Onstad, Nitja Senter for Samtidskunst, Nasjonalmuseet, og Galleri F15. I 2016 begynte hun å publisere som Hverdag Books, som siden har vokst til et fullverdig selvpubliseringsverksted. Siden 2018 har henne vært med i Norsk Risoforening, som har arrangert flere utstillinger, foredrag, og workshops i risografi.

Hans Hamid Rasmussen

Hans Hamid Rasmussen ble født i Algerie i 1963, han bor og jobber i Oslo og Rakkestad. Rasmussen studerte ved Fotoakademin på Konstfack i Stockholm og Statens Kunstakademi i Oslo. Fra 2004 til 2007 deltok Rasmussen i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid med prosjektet; En hyllest til Hybriden ved Kunstakademiet i Trondheim. Prosjektet ble veiledet av kunstneren Nina Roos, filosofen og kuratoren Sarat Maharaj og kuratoren Maaretta Jaukkuri. Fra 2008 til 2020 holdt Rasmussen stilling som amanuensis og professor i visuell kunst ved fagområde tekstil ved avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøyskolen i Oslo i tidsrommet (2008 til 2020). Rasmussen åpner soloutstilling i Trafo Kunsthall i Asker 11 mars i 2023. Kunstneren ga nylig ut boken Elva er et annet sted i samarbeid med Ellef Prestsæter, som inkluderer en tekst av forfatteren Per Petterson. Rasmussen holdt separatutstilling på Shoot Gallery i Oslo i (2020) og Martin Asbæk Gallery i København (2018). I tillegg har Rasmussen deltatt på Biennale de Havana (2019), Hangzhou Triennial of Fiber Art (2016), Gøteborg International Biennial (2011), den tredje triennalen i Guangzhou (2008) og den 26. São Paulo-biennalen (2004). Man kan finne Rasmussens kunst representert i både offentlige museer og private samlinger nasjonalt og internasjonalt.

Sara Skorgan Teigen

Sara Skorgan Teigen (1984, Oslo, Norge) jobber interdisiplinært, med utgangspunkt i fotografi, installasjon og kunstnerboka. Hun studerte på Fatamorgana, Danmarks Billedkunstskole, København (2008/09), ICP, International Center of Photography, New York (2011/12), har en bachelor i Kunst og håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo (2018-2022), hvor hun nå tar en master. Hun har utstilt internasjonalt i gallerier, foto festivaler og biennaler i USA, Tokyo, Kina, Mexico, England, Frankrike, Italia, Hellas, Spania, Sveits, Nederland, Belgia, Sverige, Danmark og Norge.
Hennes publiserte bøker Fractal State of Being (Journal, 2014) og Sleeping State of Being (Journal, 2022) er utstilt på tre kontinenter, og har mottatt en rekke priser og nominasjoner. Blant annet Paris Photo-Aperture Photo-book Awards, Author Book Award, Les Rencontres d´Arles, Best Photography Book of the Year Award The PHE15 og Top 10 photobooks by Photoeye (USA). I 2019 gjorde hun om NW Gallery i København til en skissebok. Og for nylig lagde hun en utstilling med tekstilarbeider med base i kunstnerboken, vist på Vigelandsmuseet og Nordic Light Festival.

Anna Weilhartner

Anna Weilhartner bruker artists books som sitt kunstnerisk språk. Hennes arbeider inngår ofte en dialog med andre kunstformer som musikk, poesi, fotografi eller maleri. Hun Bokformat og sekvens av sider gir henne mulighet til å belyse steder, begivenheter og mennesker fra ulike vinkler. Hun har en master i medium- og materialbasert kunst (KHiO 2022) og arkitektur (University of Applied Arts Vienna 2008).