Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forelesning

Sigrid Espelien. Foto Galleri ROM
Sigrid Espelien. Foto Galleri ROM

Midtveisevaluering: Sigrid Espelien

Sigrid Espelien, stipendiat ved avdeling Kunst og håndverk, inviterer til midtveisevaluering av sitt prosjekt i kunstnerisk utviklingsarbeid Jording med (blå)leire.

I prosjektet Jording med (blå)leire eksperimenterer jeg med måter å arbeide med leire i landskapet og med landskapet i leire. Jeg ser på leira ikke kun som en materialeressurs for keramisk kunst, men også leire som jord, landskap og vesen. Med forskjellige kunstneriske metoder «leser» jeg leira gjennom kroppen, gjennom stedet der leira er funnet, og gjennom teknologi. Med teknologi mener jeg både prosessering av leire og annen leire-til-keramikk-teknologi men også digital teknologi som 3D skanning og 3D printing med leire. Gjennom feltturer, samarbeid og workshops med forskjellige grupper mennesker besøker jeg og bruker tid i forskjellige landskap der leira finnes. Møtet mellom kropp(er), leire og landskap i all dets kompleksitet åpner for å gå inn i spørsmål om det ekstraktive, geologi, lokalhistorie og framtidsspekulasjoner. Når sesongen er kaldere trekker jeg inn i verkstedet med funnet leire, 3D skanninger, notater, fotografier og annet materiale og jobber videre med kompleksiteten på en mer studiokeramisk måte. Min bakgrunn er nettopp fra keramisk kunst og jeg vil både inspireres av og utfordre den allerede eksisterende måten å overføre og tilegne seg kunnskap på i feltet, som kroppslig- og muntlig overføring av kunnskap. I min utdannelse lærte jeg hvordan jeg kan kontrollere materialet sånn at jeg kunne reprodusere det samme keramiske objektet gang på gang. Hva skjer om leire-landskapet blir en del av konteksten og påvirker den kunstneriske prosessen? Hva kan leire i landskapet lære oss?

Moderator: Liv Bugge
Opponent: Anne Helen Mydland

Arrangementet vil foregå på engelsk

Sigrid Espelien har i de siste årene dykket ned i blåleire som materiale og som en inngang til sted og historiefortelling. Det var først i 2013 da Sigrid flyttet til Oslo etter ti år med keramisk kunstutdannelse og praksis at hun så blåleira som lå på alle byggeplasser i den raskt voksende byen. Gjennom å arbeide med denne blåleira, hovedsakelig fra Oslo, men også andre steder i Norge og leirer fra andre land, har det åpnet opp for mange spørsmål rundt leire som mer enn et materiale for kunstproduksjon, men som noe i seg selv; som landskap, jord og land. Sigrid har keramikkutdannelse fra Glass- og Keramikkskolen på Bornholm i Danmark og en master i keramikk og billedkunst fra Cranbrook Academy of Art i Michigan, USA.

Galleri ROM