Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstilling

Petrine Vinje: Surfacing Solids
Petrine Vinje: Surfacing Solids

Surfacing Solids

Utstillingen Surfacing Solids viser resultater fra Petrine Vinjes pågående kunstneriske forskningsarbeid som doktorgradsstipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk.

Søndag 22. januar 2023 kl 13-16.00 er det finissage med to kunstnersamtaler:
Petrine Vinje & Malin Graesse | Jakob Oredsson & Ingri Fiksdal

Et museumsobjekt fungerer i denne utstillingen som aggregat for kunstverk- og forskning på kulturelle minner fra arkeologi, arkitektur, materialer, viten og myter. Museumsobjektet, en blyamulett fra middelalderen, formidles i et spekulativt narrativ som knytter Moss til Gamle Oslo og det europeiske kontinent, gjennom frittstående skulpturer, installasjon, lydverk og en film. Utstillingen viser hvordan Petrine Vinje går til opprinnelsen av noe, til kjernen eller roten, i ønske om å bli berørt, berøre og opprøre. I flere verk henter hun kilder fra norrøn ‘diktekunst’, den historiske materielle tekstkulturen da vi gikk fra orale til skriftlige systemer for kommunikasjon. Ved å la disse tekstkildene komme til overflaten gjennom hi-tech-materialer, datastyrt teknologi og eldgamle håndverksteknikker forsøker Vinje å frembringe en forflatning av tiden, der hun forener det ukjente i fortid, nåtid og fremtid og bringer det sammen i utstillingsrommene. Gjennom forskning på førmoderne museumsobjekt fra nordisk middelalder, side om side med skjermkultur- og teknologi, ser Vinje på hvordan vi bruker det semiotisk-materielle for å møte det ukjente og immaterielle. Hun søker etter å finne potensialer for sanselige erfaringer og opplevelser av mening som finnes i dette grensesnittet.

Utstillingen Surfacing Solids viser resultater fra Petrine Vinjes pågående kunstneriske forskningsarbeid som doktorgradsstipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk. I doktorgradsprosjektet utforsker hun hvordan kulturelle minner og skulpturelle arbeider skapes i relasjoner mellom menneske, teknologi og samfunn. Petrine Vinje samarbeider med Archeologisches Zentrum, (Berlin, Tyskland) NIKU – Norsk Insitutt for Kulturminneforskning: Follobaneutgravningen, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Paul Scherrer Institut (Villigen, Sveits). Utstillingen er støttet av Fond for Lyd og bilde - Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond,
Atelier Nord.

Petrine Vinje

Petrine Vinje har studert billedkunst ved Institutt for farge, på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har en prosjektorientert praksis, der oppføring av romlige installasjoner og skulptur ofte er resultat etter interdisiplinære samarbeid. I sitt studio arbeider Vinje med skulptur, kamerabaserte teknikker og tekst. Hun utforsker ideer om språk, temporalitet og romlighet i både materielle og immateriellesystemer. Petrine Vinje har deltatt i en rekke internasjonale og nasjonale gruppeutstillinger, og har stilt ut separat ved blant annet Fotogalleriet (2018), Kulturhistorisk museum, (2014) og SOFT (2011). I 2018 utgav hun boken Anthology Anatomisk teater (Uten Tittel forlag) basert på et kunstprosjekt ved samme navn, der hun oppførte og kuraterte et program i en replika av Nordens første anatomiske teater fra 1600-tallet (Skulpturbiennalen 2013, Vigelandsparken).

Vernissage lørdag 22. oktober kl. 14.00.

Søndag 22. januar 2023 kl 13-16.00 er det finissage med to kunstnersamtaler:
Petrine Vinje & Malin Graesse | Jakob Oredsson & Ingri Fiksdal

Utstillingene Surfacing Solids av Petrine Vinje og Symbiotic Stories av Jakob Oredsson har sin siste visningsdag og det inviteres til to kunstnersamtaler i utstillingene.

Billedkunstner Petrine Vinje samtaler med kunst- og arkitekturhistoriker Malin Graesse med utgangspunkt i utstillingens nye skulpturelle verk og installasjoner, der det kunstige komposittmateriale Solid Surface (ofte referert til som Corian®) figurerer. Materialet, formale valg og prosess- filosofiske spørsmål vil belyses, for å søke å forstå flere aspekter ved verkene i utstillingen og hvordan de kan leses i fremtidige situasjoner.

Kunstner, arkitekt og scenograf Jakob Oredsson, i samtale med koreograf Ingri Fiksdal. Samtalen vil omhandle de ulike praksiser som utgjorde utviklingen og realiseringen av utstillingen, samt hvordan de forholder seg til fagfeltene scenografi og koreografi, og Objekt-Orientert Ontologi.

Samtalene vil foregå på norsk.