Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Hilde Honerud
Hilde Honerud

Agenda: Ei verd på randen / A world suspended

I denne utgåva av Agenda skal me få høyre frå fleire ulike perspektiv korleis krig, sosial uro og diaspora kan bli handtert og kommunisert gjennom ulike teknikkar, medium og plattformer.

"Verden idag, er kan hende eit resultat av alt som har komen før det, men samstundes so splelar samtida seg ut – på eit globalt plan, med oss som tilhøyrerar til noko som skjer no, som føles no, og kan hende dei ringvirkningane som var, kjennast også sterkare enn det det gjorde før den globale realiteten me lever i no.

For i min opning her so sa eg at det kan hende, berre kan hende, at verda idag er eit resultat av det som har skjedd, men historie åleine er inga unnskylding for det som skjer, og aldri var noko forutbestemt at skulle skje. Men, det som er eit faktum, er at verda etter andre verdskrig forandra seg, ikkje kun gjennom sjølve krigshandlingane og dei monstrøse handlingane, men også korleis verda etterpå organiserte seg, og korleis kvart enkelt menneske skulle finne sin plass i ei verd som plutseleg var ukjend og framand.

Den Tjekkiske filosofen Vilém Flusser seier i sitt essay Taking up Residency in Homelessness at andre verdskrig, med utflyttinga og flukten ikkje kun har ført til ein kulturell heimlause, men også at den heimlause vert den som kan stå utanfor kulturar og sjå inn, sjå med nye auger, og fortelja ikkje kun om det utanfor, men gje eitt nytt blikk på det innanfor.

Og denne heimlausheita er eit ståande faktum i dagens globale realitet, der fleire menneskjer mister hus og heim kvar dag, nokon hus og heim vart aldri ført tilbake, og dei må leva i ein mellomtilstand mellom fri og fanga i fleire tiår. Og det er i denne verda som Agendaen her skal ta stad i, og rette sitt søkjeljos mot; Korleis kan ein gjennom kunst, kultur og ulike perspektiver og strategier snakke om den samtidige globale realiteten som er krig, diaspora, undertrykking og sosial uro." – Marius Moldvær –

Program

09:30  Kaffe
10:00 Velkommen ved Marius Moldvær
10:15 Cindy Horst
11:15 Mohamed Jabaly
12:15 Lunsj
13:00 Hilde Honerud
14:00 Shwan Dler Qaradaki
14:45 QandA
15:15 Slutt

Cindy Horst

Cindy Horst is Research Professor in Migration and Refugee Studies at the Peace Research Institute Oslo (PRIO) and co-director of PRIO’s Centre on Culture and Violent Conflict (CCC). Her research focuses on how individuals – including artists and academics – try to effect societal change in repressive states and post-conflict settings. She works with life histories and explores the intersections between social sciences, humanities and the arts in order to combine methods that can study people’s actions, motivations and inspirations with arts-based methods that aim to explore embodied ways of knowing. In August this year she hosted an artist residency Repression – Expression // Violence – Creative Resistance, with Praksis Oslo and Motaz Al Habbash.

Mohamed Jabaly

Mohamed Jabaly is a Palestinian filmmaker and artist from Gaza City who came to Norway in 2014. His first full-length documentary “Ambulance” was shown at several of the world's largest film festivals.He won several awards, including One World Media as Best Feature Documentary at BAFTA (2017), BBC Arabic Young Journalist Award, SunBird Award at Days of Cinema in Palestine, FIPA D'or Award and Jury Award - as Best Documentary FIPA, Biarritz, France 2017.
Mohamed has held workshops in filmmaking for young people and served on juries for several film festivals. He has a BA in Moving Images from Nordland Film & Art College in Northern Norway. Jabaly joined Stray Dogs production as a director in 2019.

Hilde Honerud

Hilde Honerud (f. 1977) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo avdeling Kunstakademiet og Napier University i Edinburgh. Hun er førsteamanuensis i fotografi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Honerud har de senere årene stått bak en rekke utstillinger, seminarer og publikasjoner. I 2018 var hun fylkeskunstner i Buskerud, hun har hatt separatutstillinger på blant annet Rake visningsrom i Trondheim, Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Tenthaus, Fotogalleriet i Oslo, Buskerud kunstsenter i Drammen, Bærum kunsthall, NITJA Senter for samtidskunst i Lillestrøm, MELK og QB i Oslo Hun har blitt kjøpt inn av private og offentlige samlinger og mottatt en rekke priser. Honerud bor i Kongsberg og har atelier i Vestfossen.

Shwan Dler Qaradaki

Shwan Dler Qaradaki setter gjennom sitt kunstneriske virke søkelys på spørsmål knyttet til identitet, og det å være en del av en multikulturell virkelighet. Han benytter seg av en rekke forskjellige teknikker og jobber både med tegning, maling, foto, installasjon og video. Felles for hans arbeider er at de belyser hvordan verden består av en uendelig rekke forskjellige perspektiver, og utfordringene det skaper i møter mellom mennesker. I hans arbeider møter vi noen av vår tids mest aktuelle samfunnsspørsmål, som skildres i et personlig og poetisk visuelt språk samtidig som de har en politisk undertone. En undrende og reflekterende holdning kjennetegner alle hans prosjekter, som på forskjellig vis forsøker å utvide forståelsen av hva det vil si å leve i vår verden i dag.
Shwan er opprinnelig kurder, og kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Hans kunstneriske prosjekter har ofte utspring i hans personlige historie, samtidig som de inngår i en større virkelighet. Shwan er for tiden Ph.d stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har de siste årene hatt en rekke separatutstillinger, blant annet i Kunstnerforbundet, Galleri LNM og Tegnerforbundet, Festspillene I Nord Norge og Oslo Museum. Han har de siste årene mottatt en rekke pris og stipender, blant annet fra Oslo By kunstpris, Norsk Kulturråds nykommerpris og Kistefos kunstpris (Høstutstillingsprisen).