Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kurs

Åsmund Thorkildsen, kunsthistoriker og direktør for Drammen museum. Foto: Drammen museum.
Åsmund Thorkildsen, kunsthistoriker og direktør for Drammen museum. Foto: Drammen museum.

Teori. Forelesningsrekke med Åsmund Thorkildsen

Avdeling Kunst og Håndverk er stolte over også i studieåret 2016/17 tilby Åsmund Thorkildsens populære åpne mandagsforelesinger.
Thorkildsen er en anerkjent norsk kunsthistoriker og skribent, og har siden 2001 vært direktør for Drammens museum. Forelesningsrekken kombinerer billedvisning og refleksjon over og aktive diskusjoner av tekster. Rekken er lagt opp som kurs, og er åpent for alle interesserte.

Merk: Kurset krever påmelding. Meld deg på kurset (påmeldingsfrist 4. september) Kurset er fullt.

Forelesningene finner sted i auditoriet på Kunsthøgskolen mandager hele studieåret, og første forelesning er 5. september.

Mandager fra kl.1600-1800.

Datoer: 5. september, 12. september, 26. september, 3. oktober, 10. oktober, 17. oktober, 14. november, 21. november, 28. november, 5. desember, 2. januar, 9. januar, 16. januar, 23. januar, 6. februar, 13. februar, 20. februar, 20. mars, 27. mars, 3. april, 24. april.

Iløpet av kurset vil deltakerne bli kjent med den moderne og nye kunstens retninger. Ved analyse av bilder og fremlegging av tekster, skal seminardeltakerne oppnå leseferdigheter og kritisk refleksjon som gjør dem i stand til å forstå hvilken situasjon de skal virke i og hvordan deres praksis som kunstnere er betinget av historiske og skiftende rammevilkår.

Bilder analyseres og tolkes i lys av relevant teori og ses også i relasjon til viktige endringer i den generelle kulturen og historien. Den visuelle delen følges opp av gjennomgang av noen av modernismens og den nye kunstens sentrale tekster, manifester og teoretiske statements.

Seminaret vil alltid legge vekt på å trene opp forståelse av komplekse og ganske tekniske begrepsdannelser i forhold til kunstnerisk praksis. Siden det sjelden er et direkte samsvar mellom kunstkritiske tekster og den generelle filosofi, sosialkritikk eller litteraturteori som forsyner feltet med viktigste forståelsesrammer og begreper, vil det bli diskutert begreper som belyser helt vesentlige områder i nyere kunsts brede kontaktflate med teori.

Av temaer som tas opp, er: symbolistiske teorier (korrespondanseteorier), teorier omkring den kubistiske og konstruktivistiske kunsten, surrealismen, subjektdannelse i kunstnerisk praksis og refleksjonen over denne, generell avantgardeteori (kritikk av formålsrasjonaliteten) og modernistisk, mediumsspesifikk teori, kunstnerrollens endring, eksistensialisme og dialogteorier, teoriene rundt ”actions and events”, og noe kjønnsteori og psykoanalyse. Overgangen/bruddet fra senmoderne maleri og skulptur og minimalisme til neo-dada, performance, installasjonskunst, earth works og konseptkunst vil bli diskutert i forhold til teoretiske tekster skrevet av noen sentrale kritikere og kunstnere.

Fra midten av 1800-tallet skjedde en forandring innen både de materialbaserte kunstarter som tekstil, keramikk, byggekunst og innen de såkalt frie kunster, i maleri, grafikk og skulptur. Disse utviklet seg i litt ulik retning, der den materialbaserte kunsten la stor vekt på betydningen av tradisjon, erfaringskunnskap, respekt for materialene og deres tilpassede fremstillingsformers begrensninger og muligheter. Innen maleri, skulptur og grafikk var det utvikling og endring som ble høyest verdsatt. Disse parallelle, men ikke like, grenene av vår visuelle kultur utviklet hver sine vurderingskriterier og måter å snakke om kunsten på. Vi vil forsøke å komme inn på hva disse ulike diskursene hadde som særpreg og hvordan vi kan nærme oss en felles plattform for å diskutere hele det visuelle kunstfeltet som deler av den samme kulturen.

Den postmoderne kunsten vil bli diskutert i lys av tekster om allegorier og ”den språklige vendingen” innen etterkrigstidens kunstdiskurs. Evnen til dekonstruksjon vil bli trenet opp under lesningen og analysen av diverse tekster. Vi trener på å forstå strukturen i ny-marxistisk, dialektisk tenkning slik denne lenge har hatt et tilnærmet hegemoni i avansert kunstteori i Vesten.

Arbeidskrav: Aktiv deltakelse

Litteraturliste: Litteraturen er anbefalt og følger kursets fremdrift. Tekster av Albert-Aurier, Nolde, Kandinsky, Gleizez & Metzinger, Malevich, Mondrian, Gabo, Loos, Adorno, Breton, Breton & Trotsky, Greenberg, Rosenberg, Kaprow, Fried, Krauss, Kosuth og Owens, deles ut før gjennomgangen.

Meld deg på kurset (påmeldingsfrist 4. september) Kurset er fullt.