Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstilling

Avgang 2022: Blue is Your Favourite Colour

Avgang 2022: Blue is Your Favourite Colour

Hanne Nilsen Nygård presenterer avgangsprosjekt master billedkunst, i Resepsjonsgalleriet, KHiO.

RECEPTION GALLERY, KHIO

Opening:
FRIDAY 11.03.2022 / 17:00-20:00

OPEN (11.03 - 18.03):
Sat/Sun 12:00 - 15:00
Mon-Fri 10:00 - 15:00


"Livet vi lever, har alltid minst to lag rundt seg. Det fyrste er kroppen. Det andre er romma vi ferdes i enten dei er i heimen, familien, arbeidet, den geografiske plassen eller reisemålet. Livsfortellinga vår er flettverket av desse to faktorane..."
(Bjørn Hatterud, Mjøsa rundt med mor)

Noe vanlig er noe som forekommer ofte. Noe vi er vant til å se. Som en solnedgang. Det normale, kan defineres som noe som er laget etter vinkelmål, ut i fra en mal basert på et gjennomsnitt. Det handler om linjer og mønster, og noe eller noen som oppfyller visse kriterier.

Utstillingen består av et rom, møbler, pyntegjenstander og en TV. På TV-en vises en video, hvor stemmene til tre søstre høres. Tre søstre som fyller ulike kriterier, og har ulike perspektiver.

Vi er tre søstre, som er både barn og voksne, samtidig. Vi lever både før og nå.

Rommet er innredet som en fellesstue. Møblene er lånt, og hentet fra et konkret sted. Rommet gjenskapes i gallerirommet. TV, stoler, bord og pyntegjenstander er spesielt utvalgt for å skape en hjemlig atmosfære, og de fyller visse kriterier. Det er pyntet med omsorg.

//

«The life we live always has at least two layers around it. The first is the body. Secondly the rooms that we inhabit, whether they are at home, family, work, the geographic location or destination. Our life story is the interweaving of these two factors» (Bjørn Hatterud, Mjøsa rundt med mor).

Something ordinary is something that happens often. Something we are used to seeing. Like a sunset. The word normal can be defined as something that is made after angle measurements, based on a template of the average. It has to do with lines and patterns, and something or someone that meets certain criteria.

The exhibition consists of a room, furniture, living room ornaments and a TV. The TV shows a video, where the voices of three sisters are heard. Three sisters who meet different criteria, and have different perspectives.

We are three sisters, who are both children and adults, at the same time. We live in the past and in the present.

The room is furnished as a common room. The furniture is borrowed, and lend from a specific place. The common room is recreated in the gallery space. TV, chairs, tables and ornaments are specifically chosen to create a homely atmosphere, and they meet certain criteria. They are placed with care.

Les mer om utstillingen på Hanne Nilse Nygårds nettside.