Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Eva Bakkeslett: Radical Radishes
Eva Bakkeslett: Radical Radishes

Agenda: The Natural State of the Art: 3 chapters on Art, Nature and Ecology. Chapter 2: Re-Use

I denne utgaven av Agenda, vårens andre, skal me fortsette å utforske det overordna temaet, Naturen og Kunsten. I den første Agendaen gikk me ut i skogen, da som utgangspunkt for å kunne snakke om bio-kunst, økologi, teknologi og naturvern. Denne gongen skal me gå litt ut av skogen, men frameis halde oss nære til naturen, der me skal gje eit innblikk i korleis ein kan vera ein agent i natur og miljøspørsmålet, frå forsking og utvikling, til mjukare aksjonisme og Climate Futurism.

Naturen har, som nemnd ved fyrste Agenda, hatt ein skiftande rolle i historia og kunsthistoria. Men til alle tider, so langt som me kan tenkja oss, har det vore aktive sjelar, bidragsytarar, og kunstnarar som ikkje har stått som forgrunn og naturen som bakgrunn, men som aktivt har dratt naturen og landskapet inn som eit aktivt del av sitt virke, som har gjort den både til tema og materialet. Og det er denne ideen semesterets andre Agenda skal retta seg mot, ikkje kun korleis andre aktørar arbeider både kunstnarleg og vitenskapleg med natur og økologi, men korleis også alle kulturprodusentar, og menneskjer som so, kan sjå seg som noko meir enn ein forgrunn, og kanskje heller byrja å sive litt inn i bakgrunnen

Denne serien av Agendar ynskjer å visa til nokon av dei ulike vitenskaplege og kunstneriske prosjekta, ideane og tankane som fremmast i vår samtid, som ynskjer å sei noko vidare om kva stilling me kan ta, ynskjer å ta, og adressera den følelsen mange av oss sit med, det vera eksesteniell frykt, håp eller undring.

Del 1. Borgar Aamas
Eva Bakkeslett
Gitte Sætre & Frans Jacobi

Program:

09:30-10:00: Kaffe og Te
10:00-10:15: Velkommen og introduksjon
10:15-11:00: Borgar Aamaas - CICERO
11:15-12:00: Eva Bakkeslett - Kunstnarpresentasjon
12:00-13:00: Lunsj
13:00-13:45: Gitte Sætre & Frans Jacobi - Are You Ready?
13:45-14:00: Q&A

Borgar Aamaas

Borgar Aamaas er forsker med meteorologibakgrunn.
Han har utdannelse i meteorologi og klima fra Universitet i Oslo (UiO), fra bachelor- til doktorgrad. Bachelorgraden (2004-2007) var i fysikk, astronomi og meteorologi, med spesialisering i meteorologi og oseanografi. Mastergraden (2007-2009) var i geofag, med spesialisering i meteorologi og oseanografi. Masteroppgava handlet om sot i snø på Svalbard med tittelen: “Elemental carbon in Svalbard snow from local sources and its impact on surface albedo.” Tre år av studietida studerte han på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i Longyearbyen. I perioden 2014-2016 tok han en Philosophiae doctor (Ph.d.) i geofag, med spesialisering i meteorologi og oseanografi, ved UiO. Doktorgradens tema var klima og utslipp fra transportsektoren med tittelen “Developing, evaluating, and applying emission metrics for the assessment of the climate impact of transportation.” Han har vært ansatt på CICERO siden september 2010. I perioden september 2010 – februar 2011 var han forskningsassistent, etter det forsker 3 frem til mars 2016. Nå er han forsker 2 (senior researcher). Ved CICERO er han leder for bedriftsgruppa i fagforeningen Tekna. Han er også styreleder av det nasjonale fagnettverket Tekna Forskerne.

Eva Bakkeslett

Eva Bakkeslett er kunstner, kulturaktivist og kurator. Gjennom sine arbeider formidler hun sammenhenger mellom mennesket, naturen og kulturen som en levende organisme. Kommunikasjon på tvers av artsgrenser, bakteriekulturer og fermentering som prosess og metafor står sentralt og formidles i form av sosialt engasjerte og inkluderende prosjekter. Hennes arbeider gir innblikk i poetiske og sanselige prosesser som skaper transformasjon der nye perspektiver utforskes og materialiseres.

Eva driver en kulturgård med gjesteatelier og AiR program på Engeløya i Nordland, fundert i økologisk tenking og handling. Som kurator har hun satt fokus på forbindelsen mellom kunst og økologi bl.a. gjennom Gentle Actions på Kunstnernes Hus i 2010, Repair programmet på galleri ROM i Oslo 2016-17, Land Art Biennalen på Kjerringøy 2018 og i sitt siste prosjekt The Conference of the Birds.

Eva Bakkeslett har en MA i Arts & Ecology fra Dartington College of Arts i England.

Are You Ready?

Are You Ready? er en hybridserie av Gitte Sætre og Frans Jacobi i en selvoppfunnet sjanger, Klimafuturisme. Det forespeiler aspekter ved klima- og miljøutfordringer. Til å begynne med er det en følelse av uro blant mennesker og andre levende organismer, deretter kommer det en undersøkelse, og til slutt; et utfall. Hovedpersonen i Are You Ready? Den levende ikke-levende Observasjonspoet, er et uregjerlig, kilent dødt tre som har gjenoppstått fra vannet under Ludwig Wittgensteins hytte inne i de dypeste fjorder i Norge. Etter et helt liv hvor han har blitt påvirket av logikken og språket til sin filosofiske mentor, starter Poeten sin reise inn i de ulogiske strukturene ved det menneskelige liv.

Gitte Sætre

(b. 1975)
Gitte Sætre’s arbeider omhandler nåtidige og relevante problemstillinger, slik som klimaforandringer, nyliberealistiske ideologiske mønstre og kulturell radikalisme. Hennes arbeider er ofte karakterisert av å ta tempen på det moderne samfunn, i tillegg til å gi plass til humor og stille refleksjon. Tidligere arbeider omfatter blant annet Woman Cleaning (2014-2022), The Soups&Stories Project (2014-2017), Magic of Seven (2016) and The Green Hijab Movement (2014-2019)

Frans Jacobi

(b. 1960)
Frans Jacobi arbeider med performance, film og tekst. Hans prosjekter tar for seg dagens politiske kriser sett gjennom en mørk linse av poetisk humor. I 2015 startet han det pågående forskningsprosjektet Synsmaskinen, og i 2017 initierte han og Gitte Sætre Green Hijab Movement. Frans Jacobi er Professor i tidsbaserte medier, og instituttleder for Institutt for samtidskunst ved Kunstakademiet, Universitetet I Bergen.

.