Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

CoCreateures 2018. Photo Claudia Lucacel NOBA
CoCreateures 2018. Photo Claudia Lucacel NOBA

Agenda kunst og handverk: The Natural State of the Art

For dette semesterets agendaer skal eitt overordna tema belysast, og diskuterast, i tre delar: Naturen og kunsten. For dette fyrste kapittelet, "Re-Imagine", vil skogen vera eit fokus, saman med ideen om bio-art, og ikkje minst, den eigne, menneskelege konfrontasjonen med verda, naturen, slik ein møter den kvar dag.

Gjennom historia, og gjennom kunsthistoria, har naturen, eller våre omgjevnader, spelt ei skiftande rolle, frå frykta for villmarka, til ein poetisk tilnærming til det ville landskapet gjennom vandringar og observasjonar, i harmoni og disharmoni, ein kjærleik og ei frykt. Kunstens landskap har vore religiøs, politisk og kunstpolitisk, den har spelt roller som går langt utanfor det me trår og går på, men den har samstundes spelt roller som spelar akkurat opp mot vår avhenge av den, vår avhenge for i det å i det heile tatt kunne eksistere på denne kloden.

Vår samtid, som ein kanskje kunne sei er prega av det ekstreme, yttersider til alle kantar, er også naturen i det ekstreme, global oppvarming, fornekting av den, skogbrannar, havnivåauke, og dyreartar som går sin ende i møte. Og det er her det no vert skapt, det er her me no står og seier noko, arbeidar framover, for å visa kva som er, og kvar me kan hende vil enda opp. I denne utruleg komplekse tida ynskjer denne serien av Agenda å visa til nokon av dei ulike vitskaplege og kunstnarlege prosjekta, ideane og tankane som vert fremma i vår samtid, som ynskjer å sei noko vidare om kva stilling me kan ta, ynskjer å ta, og adressera den følelsen mange av oss sit med, det vera eksistensiell frykt, håp eller undring.

Video frå seminaret
Del to av videoopptak frå seminaret

PROGRAM:
0930-1000: kaffi
1000-1045: Eivind Kverme Ronold, EcoForest - Forestry effects on biodiversity, carbon stocks and ecological processes in mature boreal forests
1100-1145: Odd Fredrik Heiberg, Skiens kunstforening - Fra skog til Google
1145-1200: Sara Sølberg, Sarabande, lesing
1200-1300: Lunsj og kaffi
1300-1345 : Solveig Arnesen og Eli Skatvedt- Norwegian BioArt Arena – NOBA
1400-1445: Annike Flo, Kunstnerpresentasjon
1445 -1500: Sara Sølberg, Sarabande, lesing
1500-1530: Spørsmål

Kunstnernes Hus og KHiO følgjer smittevern
Hald avstand til andre, minimum 1 meter
Følg tilvisingar og oppfordringar frå arrangør
Vær nøye med handhygiene. Bruk tilgjengeleg handdesinfeksjon
Om du ikkje føler deg frisk, skal du ikkje gå på arrangementet
Grunnet antallsavgrensingar vil det berre vere plass til totalt 40 stk i kinosalen.
Meld deg på til chrikrok@khio.no Bindande påmelding.
Arrangementet vil bli strøymt via Kunsthøgskolen si Facebookside.

Bidragsytarar

Eivind Kverme Ronold

Eivind Kverme Ronold (f. 1991, Sandnes); har mastergrad i mykologi ved UiO om hvordan symbiotisk sopp i røttene til bjørk påvirker dens overlevelse og etablering i fjellet. Er nå PhD-kandidat i prosjektet EcoForest, ansatt ved Institutt for Biovitenskap, UiO. Interessert i mangfoldet av mikroorganismer i skogen og samspillet mellom disse. Spesielt hvordan endringer i økosystemet, både naturlige og menneskeskapte, påvirker og endrer slike interaksjoner. Jobber for det meste med DNA-baserte teknikker for å avsløre hvilke organismer som befinner seg i ulike substrater og er spesielt interessert i symbiotisk sopp og dens rolle i økosystemene.

Sara Sølberg

Sara Sølberg, født 1983 i Trondheim, debuterte med romanen Seismiske smell (2016), som hun ble nominert til Tarjei Vesaas' debutantpris for. I 2017 mottok hun NTNUs litteraturpris. Utga romanen Sarabande 2021. Er gartner, har studert ved Forfatterstudiet i Tromsø og er utdannet master i billedkunst ved KHIO avd. Kunstakademiet.

Annike Flo

Annike Flo jobber tverrfaglig mellom kunst, scenografi og kostyme. Inspirert av antropocenen som et konsept undersøker arbeidene hennes hva det menes med å skape i vår tid, med fokus på våre relasjoner til andre arter. Hennes arbeider er inspirert av forskning, materialer og metoder fra vitenskapen og hun har ofte samarbeidspartnere innen biologi og miljøvitenskap.
Annike har tidligere utstilt ved Format, Meta.Morf og Atelier Nord, og ledet Norwegian BioArt Arena, et prosjekt i regi av Vitenparken fra 2018-2021. Som scenograf og kostymedesigner har hun jobbet med Punch Drunk, Secret Cinema, Another and Love magazines, MiuMiu og flere. Annike har en MA i scenografi fra Teaterhøgskolen, og en BA i Costume for Performance at
London college of fashion, University of the Arts London.

Odd Fredrik Heiberg

Odd Fredrik Heiberg (født 1965 i Oslo) er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi (nå Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved UIB) og fullførte sin master i 1996 med en påfølgende to-årig master i kunst og kuratering ved Willem de Koonig Academy i Rotterdam i 1998. I tillegg til sitt virke som billedkunstner, arbeider Heiberg også som kunstkonsulent, kurator, prosjektleder, skribent og kunstformidler. Heiberg har vært involvert i utviklingen av Kunstnerbyen Skien og var initiativtager og leder for Tempo Skien. Heiberg gjennomfører nå et tre-årig undervisningsprosjekt i kunstutvikling og utstillingsproduskjon for 10. klassetrinn i ungdomsskolen. Heiberg har også hatt en lang rekke kunstrelaterte tillitsverv, bla. i NBKs sentralstyre, styret i KORO og som styreleder for Telemark Kunstsenter. For tiden er Heiberg styreleder for Lorck Schive Kunstpris og for den regionale utstillingen Sørlandsutstillingen. Heiberg har utført flere permanente kunstverk for offentlige rom og deltatt i en rekke separat- og gruppeutstillinger og prosjekter i inn- og utland. Heiberg har mottatt flere stipender og er innkjøpt av Vestfold og Telemark fylkeskommunes kunstsamling. Odd Fredrik Heiberg bor og arbeider i Skien.

Solveig Arnesen

Solveig Arnesen er administrerende direktør ved Vitenparken, hvor Norsk biokunst arena hører hjemme. Vitenparken har utforsket relasjoner mellom forskning, kunst og bærekraft gjennom en variert prosjektportefølje de siste 9 årene. Solveig er en del av opphavet til idéen om å etablere en norsk arena for biokunst og har vært pådriver for NOBA siden. Hun har en bred bakgrunn som produsent av kulturprosjekter, gründerskap og forretningsutvikling i området kunst, forskning og grønn, bærekraftig økonomi. Solveig har en master of management grad i innovasjon, bærekraftig økonomi og digital kommunikasjon, samt en Executive MBA.

Eli Skatvedt

Eli Skatvedt startet som kurator og prosjektleder ved NOBA 1. januar 2022. Hun har en master of arts fra Edinburgh College of Art, samt en master of arts fra Universität der Künste in Berlin. Før hun begynte ved NOBA har Eli vært leder og kurator for kunststiftelsen Artica Svalbard hvor hun har utviklet kunstneriske programmer og internasjonal kunstnerresidens i Longyearbyen. Eli har vært basert i Berlin i 10 år hvor hun har samarbeidet med Museum Berggruen og kuratert utstillinger ved Kunstraum Kreuzberg Bethanien, The drawing hub, samt store kunstprosjekter rundt i byen. Hun grunnla også Gallery Salon Mutlu med Zoe Miller. I Norge har Eli arbeidet med Koro, Bomullsfabrikken kunsthall, Haugar Vestfold museum, Lofoten internasjonale kunstfestival, Tromsø kunstforening, Galleri F15, REV Ocean, Galleri Svalbard. Hun har også bidratt som skribent til Kunstforum, Kunstpluss, Numer og en rekke utstillingskataloger.