Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstilling

Camilla Luihn: Det som blir igjen
Camilla Luihn: Det som blir igjen

Det som blir igjen

Camilla Luihn har i denne utstillingen hentet inspirasjon fra antikke greske og romerske gulvmosaikker der matrester og søppel er avbildet. Disse ble kalt ufeid gulv (asàrotos òikos) og kan ha vært et visuelt bevis på overflod og rikdom. Andre tolkninger kan være at det var mat for de døde, som et tidlig eksempel på memento mori.

Camilla Luihn arbeider i hovedsak med emalje som kunstnerisk medium, og forsker særlig på de maleriske kvalitetene til flytende emalje. Gjennom eksperimentering med variabler som temperaturer, legeringer og etterbehandling foretar Luihn en undersøkelse av emaljen som bærende element som åpner opp for grunnleggende verdispørsmål og refleksjon. Hva er verdifullt, hvordan omgås vi, hvordan behandler vi hverandre, miljøet og omgivelsene våre?

I utstillingen presenteres arbeider som balanserer hårfint på grensen til hva som er bærbart og ikke bærbart, hva som er originalen og kopien, eller det som er funnet eller bearbeidet materiale. Den kontemporære smykkekunsten åpner for muligheter til å utforske kroppslig identitet i unik relasjon til offentlighet. Matrester, stemninger, regninger, tapte vennskap og uferdige prosjekter tegner opp et narrativ som er like poetisk og personlig som det er politisk. Luihn undersøker potensialet for dialog og for de kommuniserende aspektene ved smykke som knytter an til spørsmål rundt identitet, signaler og kulturelle identitetsmarkører.

I serien Emaljer 2021 har Luihn gjennom en rekke kompliserte prosesser med mange brenninger, fargelag og rissing i emaljen, produsert bilder som fremstår som umiddelbare og skisseaktige – noe som bidrar til en spontanitet til et materiale som ofte knyttes til et mer kontrollert uttrykk. I likhet med installasjonen Det som blir igjen beveger Luihn seg med dette over i et landskap hvor maleri og tegning blir like naturlige ankerfester som smykke og metall, og åpner med dette opp for en mangfoldig lesning.

Camilla Luihn (f. 1968, Oslo) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo innenfor fagområdet metall. Hun har kommende separatutstilling ved Galleri Four, Gøteborg (2022) og Froots Gallery, Bejing (2022) samt hatt solopresentasjoner ved visningssteder som RAM galleri, Oslo (2013), Hå Gamle Prestegård (2006) og Kunstnerforbundet (2002) for å nevne noen. Hun deltar på en kommende gruppeutstilling ved Jewelry Centre, Baltimore (2022), og har vist arbeider i utstillinger ved The Finnish Jewellery Art Association, Lappeenranta (2021) The 5th Biennial of Contemporary Jewellery, Vilnius (2020), Årsutstillingen, Kode (senest i 2019) og Kunstnerforbundet (2019). Arbeidene hennes er innkjøpt av Oslo kommunes kunstsamling, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Galeria Thomas Cohn, São Paulo, Brasil, Oppland Fylkeskommune, KODE, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, og Nasjonalmuseet for å nevne noen. Siden 2019 har hun drevet Portabel, et visningsrom for kontemporær smykkekunst i Kirkeristen/Basarene, Oslo. Luihn har siden 2019 vært ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Camilla Luihn er høgskolelektor i metall- og smykkekunst ved KHiO, og utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst og KUF-midler fra KHiO.