Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstilling

Trans-form

Trans-form

Studentene ved 3. år bachelor design har laget en oppstilling av arbeidsbøker i forbindelse med høstens kurs i kunst- og designteori.

Studentene fra fagområdene grafisk design og illustrasjon, interiørarkitektur og møbeldesign, klesdesign og kostymedesign har jobbet i skjæringspunktet mellom kontekstuell teoretisk refleksjon og spekulativ visualisering omkring tematikker inspirert av covid-19s etterdønninger, reparasjon, wabi-sabi, dypøkologi, digitalisering og fremtidsdesign.

Velkommen!

Kort beskrivelse av emnet som ligger til grunn for arbeidet med arbeidsbøkene
Emnet tar i bruk utforskning av personlige og faglige erfaringer under og i etterkant av samfunnets respons på Covid-19 som en ressurs for refleksjon omkring design-arbeid. Kurset søker å åpne opp relevante spørsmål omkring design sin rolle og samfunnsansvar i etterkant av pandemien, med de endringer i arbeidsmåter og livsformer dette innebærer. Vår forståelse av (og praksiser rundt) reparasjon (og re-par-asjon), vil her danne et utgangspunkt for å reflektere og undersøke hvordan små og store skader er avgjørende for hvilke retning design-arbeidet tar, både i prosess og i resultat. Her vil vi blant annet ta inspirasjon fra wabi-sabi – den Japanske tradisjon for å omfavne skader i utviklingen av form – og perspektiver som utdyper forbindelsen mellom natur og kultur. Kurset søker slik å aktivt involvere erfaringene og ekspertisen som studentene har fra sine spesialiseringer i en undersøkende prosess og diskusjon. En prosess som øker både studentenes teoretiske forståelse og forståelsen av samspillet mellom praktisk og teoretisk utforskning. Prosessen dokumenteres i Arbeidsbøker.

Læringsutbytte for emnet
Gjennom kurset vil studentene utvikle arbeidsvaner med å lese og drøfte tekster i forbindelse med egen forskning i et tema: i.e. å gå fra å lese tekst-innhold til å lete etter funn i tekster. Studentene vil oppnå en innføring i å arbeide teoretisk og visuelt med arbeidsbøker, og bruke dem til å drive seg selv fremover og dokumentere egen progresjon. Studentene vil slik få en basis- innføring i kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i designfeltet. Studentene skal gå ut av kurset med en reflektert forståelse av fagene sine og tverrfaglig
praksis i og mellom fagområdene. Studentene skal ha en grunnleggende forståelse av forbindelsen mellom natur og kultur, som designere i kraft av sin yrkesutøvelse vil bidra til, og erfaring med hvordan en dypøkologisk forståelse av design vil medføre en profesjonsutvikling der forholdet til naturmiljøet er integrert.