Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Informasjonsmøte

Foto: Unn Bjørge
Foto: Unn Bjørge

Informasjonsmøte om stillingar som doktorgradsstipendiat 2022

Informasjonsmøte om stillingar som doktorgradsstipendiat 2022.

Kunsthøgskolen i Oslo held digitalt informasjonsmøte for søkjarar og andre interesserte om stilling som doktorgradsstipendiat 2022.

Webinar

Prorektor for forskning Camille Norment og dekaner/ fagansatte frå kvar avdeling vil orientere om føringar for utlysningane.
Orienteringa vert halden på engelsk.

Kunsthøgskolen har eit eige doktorgradsstudium (ph.d.) i kunstnarleg utviklingsarbeid. For tida har Kunsthøgskolen i Oslo 27 aktive stipendiatar fordelte på alle seks fagavdelingane.

For 2022 søkjer KHiO etter nye doktorgradsstipendiatar med gode prosjekt basert på kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi lyser ut 3 stillingar ved to avdelingar:
• Avdeling Operahøgskolen
• Avdeling Teaterhøgskolen

Søknadsfrist 1. desember 2021. NB! alle søknader må sendast elektronisk via portalen JobbNorge:
Ledige stillingar

Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid


English:
Information meeting for announced positions as PhD fellows 2022. Oslo National Academy of the Arts will host a digital information meeting for potential applicants and other interested parties about the announced positions as PhD fellows.

Pro-Rector for Research Camille Norment and the deans/academic staff from the departments that are announcing positions will provide information on guidelines for the announcements.

The orientation will be held in English.

Oslo National Academy of the Arts has its own doctoral program (PhD) in artistic research. At present, we have 27 active research fellows spread across all our six departments.

For 2022, KHiO is looking for new PhD fellows with good artistic projects based on artistic research. We are currently announcing 3 positions at two departments:
• Department of the Opera Academy
• Department of Theater Academy

Application deadline 1 December 2021.
NB! all applications must be sent electronically via the portal JobbNorge:
Job-vacancies

https://khio.no/en/research/phd-in-artistic-research