Semsterstart

KHiO semesterstart 2021

Kunsthøgskolen i Oslo ønskjer velkomen til semesterstart!

Måndag 23. august 2020

Fossveien 24, 0551 Oslo

09:00 Avdelingsvise mottak
13:00 Digitalt velkomstmøte med rektor og dekanar (digitalt møte i Zoom - studentar mottar e-post med nettlenkje til møtet)

Tysdag 24. august 2020

09.00 Informasjonsmøte for nye studentar på norsk Standard Norges Flagg Lite
(digitalt møte i Zoom - studentar mottar e-post med nettlenkje til møtet)

Program

 • Velkommen
 • Studieadministrativ informasjon
 • Servicesenteret
 • Drift og reinhald
 • Kommunikasjon
 • Smittevern
 • Spørsmål
 • Informasjon om Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Spørsmål

10.00 Informasjonsmøte for nye studentar på engelsk Standard Uk Flagg Lite
(digitalt møte i Zoom - studentar har mottatt e-post med nettlenkje til møtet).

Program

 • Velkommen
 • Studieadministrativ informasjon
 • Servicesenteret
 • Drift og reinhald
 • Kommunikasjon
 • Smittevern
 • Spørsmål
 • Informasjon om Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
 • Spørsmål

Semesterstart 2021/2022

Nye studentar får tilsendt informasjon om opptak og program i eigen e-post. Du må lese nøye gjennom denne e-posten om korleis du skal registrere deg som ny student ved KHiO.

Sjå også KHiO intranett for studentar.