Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Åpent studio

Marte Eknæs: ROM Studio

Marte Eknæs: ROM Studio

Marte Eknæs, stipendiat ved avdeling kunst og håndverk, skal gjennom ROM studio se nærmere på forholdet mellom kunstverk, kontekst og ROMs institusjonelle rolle. Dette er et ledd i hennes doktorgradsprosjekt med arbeidstittel Entangled - Context based Art in Infrastructure Space, som fokuserer på de (ofte skjulte) mekanismene i forholdet mellom kontekst og verk.

Stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, Marte Eknæs, er en av årets kunstnere i ROM studio, 12.-23. april 2021

ROM studio er en ny produksjons- og formidlingsmodell mellom kunstnere, arkitekter, forskere og teoretikere og ROM for kunst og arkitektur som visningssted. I ROM studio skal kunstnere, arkitekter, forskere og teoretikere inngå i teamet på visningsstedet i en to uker, og perioden er starten på et åpent og eksperimenterende samarbeid hvor vi på ulike måter skal tilgjengeliggjøre kunstfaglige arbeidsprosesser til et variert publikum.

I 2021 har ROM invitert Marte Eknæs og arkitekturhistoriker og filmskaper Anna Ulrikke Andersen. Eknæs vil, som ledd i sitt doktorgradsprosjekt, se nærmere på forholdet mellom kunstverk, kontekst og ROMs institusjonelle rolle. Doktorgradsprosjektet har arbeidstittelen Entangled - Context based Art in Infrastructure Space og fokuserer på de, ofte skjulte, mekanismene i forholdet mellom kontekst og verk. Gjennom å analysere forholdet mellom synlig overflate og underliggende infrastruktur i urbane miljøer og institusjoner, undersøker jeg hvordan forskjellige kontekster rammer inn et verk og påvirker både form og opplevelse. På en side fører dette forholdet til begrensninger og noen ganger utilsiktede konsekvenser av verket. Samtidig er denne sammenfiltringen en kilde til informasjon som kan brukes til utvikling av ny form. Gjennom å analysere dette og kartlegge verkets egen infrastruktur, søker jeg etter hvordan verket kan engasjere seg kritisk til sin egen mangefasetterte og ustabile kontekst – både på bevisste og utilsiktede måter.

På grunn av gjeldende smittevernsregler i Oslo kommune, får publikum nå ikke mulighet til å besøke galleriet i Maridalsveien 3 og derfor ikke fysisk delta som observatør til det arbeidet Eknæs og Andersen jobber med. Andersen og Eknæs vil likefullt være del av teamet på ROM i perioden, og ROM skal dele undersøkelser og refleksjoner digitalt mens arbeidet pågår.

I hele perioden fra 12-23.april, kan filmen People Mover (2017) av Michael Amstad og Marte Eknæs ses på ROM’s nettside. Følg med på ROMs nettsider som oppdateres jevnlig, og ROMs Instagram og Facebook-profil