Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Disputas

Nils Harald Sødal
Nils Harald Sødal

Disputas: Nils Harald Sødal

Nils Harald Sødal forsvarer sitt doktorgradsarbeid Kairos-koden - en utforskning av mental styrke, øyeblikks-kreativitet og skaperkraft.

Disputasen avholdes digitalt i Zoom.
Registrer deg i Zoom her

Sødal er ph.d.-stipendiat i doktorgradsprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Operahøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo.

Doktorgradsarbeidet er tilgjengelig i Kunsthøgskolens vitenarkiv KHIODA.

Med utgangspunkt i et samarbeid mellom Olympiatoppen og Den Norske Opera & Ballett har Sødal i dette doktorgradsprosjektet utforsket sammenhengen mellom mental styrke og skaperkraft. Hovedproblemstillingen har vært hva som hemmer og hva som fremmer utnyttelsen av kreative ressurser hos personer som ønsker å få ut sitt beste, og for å komme nærmere et svar på dette har Sødal intervjuet flere av Norges fremste kunstnere og toppidrettsutøvere.

Ved å kombinere kunstnerisk dybdetenkning med toppidrettens jordnærhet og krav til resultater har Sødal forsøkt å åpne opp feltet og sette nye spørsmål på dagsorden innenfor mestring og kreativitetsforskning. Resultatet er en alternativ prestasjonspsykologisk metode som har blitt møtt med stor interesse i ulike fagmiljø. Metoden har fått navnet Kairos-koden og retter seg mot høypresterende miljø spesielt og mot livsmestring generelt.

Arbeidet er forankret i to teoretiske posisjoner som ikke tidligere er anvendt innenfor prestasjonspsykologisk forskning, nemlig filosofien til Martin Heidegger og tenkning knyttet til kairos-begrepet, et begrep som har røtter i den greske antikken og som i 2500 år har representert en innflytelsesrik idé og en praksis knyttet til det ekstraordinære og overskridende.

Bedømmelseskomitéen skriver i sin rapport:
"Avhandlingen er engasjerende lesning skrevet av en skapende kunstner på et høyt internasjonalt nivå."
"Sødal er en kunstner som klarer mesterstykket å iscenesette en kunstnerisk spørsmålsstilling både som et kunstprodukt og som en akademisk avhandling."
"Her formilder Sødals doktorgradsprosjekt som helhet et forbilledlig eksempel på det mulighetsrommet den kunstneriske doktorgraden åpner for."

Bedømmelseskomité:
Toril Carlsen komiteleder, Kunsthøgskolen i Oslo
Henrik Holm, Steinerhøyskolen
Wilhelm Carlsson, Uniarts

Veiledere:
Anne Grete Eriksen, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Arne Carlsen, professor ved Handelshøyskolen BI