Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Boklansering

Foto:Tore Vagn Lid
Foto:Tore Vagn Lid

Refleksiv dramaturgi - scenisk-digital boklanseirng av Tore Vagn Lid

I dette prosjektet går skuespillere, lyd- og billedkunstnere i kunstnerisk dialog med boken "Refleksiv dramaturgi".

Boken utgjør siste del av et flerårig kunstnerisk forskningsprosjekt som Tore Vagn Lid har ledet som professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Premieren strømmes direkte her

Universitetet i Bergen skriver:

Selve lanseringen av boken på norsk tok i 2019 form av en audiovisuell iscenesettelse på Litteraturhuset i Oslo. Med et team av kunstnere og teknikere arbeidet forfatteren med boksidenes tekster og struktur, slik at disse i seg selv ble gjenstand for språklige, klanglige og visuelle undersøkelser.

På denne måten nærmet eksperimentet seg et stoffskifte mellom teori og praksis som gav mulige innganger til spørsmålet om hva kunstnerisk forskning kan være.

Motivert av dette konseptet, og nå også for et engelsk språklig publikum, vil det nye arbeidet forfølge en tredelt strategi, hvor kunstnerisk refleksjon — produsert gjennom ulike former for praksis — hentes tilbake til skriftens og bokens refleksjonsformer, for så igjen å bli gjenstand for nye kunstneriske former for refleksjon. Denne dramaturgiens fram og tilbake-bevegelser er en viktig del av det Tore Vagn Lid har kalt for en refleksiv dramaturgi.

Arbeidet blir et appendiks eller postludium til Lids flerårige kunstneriske forskningsprosjekt ved KHiO/Teaterhøgskolen, samtidig som det markerer første etappen i et samarbeid som tilknyttet gjesteforsker ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Medvirkende: Gisken Armand, Anders Elsruud Hultgreen, Tore Vagn Lid, Marie Blokkhus, Øystein Nesheim, Tor Christian F. Bleikli, Susann Kambestad, Bjørn Willberg Andersen, Morten Skage

Arrangementet skjer i et samarbeid mellom Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, Kunsthøgskolen i Oslo v/Teaterhøgskolen, Transiteatret-Bergen, Senter for vitenskapsteori (UiB) og Hordaland Kunstsenter.

https://www.uib.no/svt/142202/premiere-refleksiv-dramaturgi-scenisk-digital-boklanseirng-av-tore-vagn-lid