Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstilling

Avgang 2021: Masterstudentenes eksamensprosjekt

Avgang 2021: Masterstudentenes eksamensprosjekt

Kunstakademiets masterstudenter presenterer i løpet av våren sine individuelle avgangsprosjekt.

Masterstudentene har tradisjonelt avviklet sin eksamen gjennom en gruppeutstilling i slutten av studiet. Dette studieåret vil avgangsstudentene for første gang i stedet presentere individuelle prosjekter forskjellige steder på KHiO og rundt i Oslo. De 15 nyutviklede prosjektene vil ha forskjellig uttrykksform og vil finne sted på forskjellige tidspunkter i løpet av vårsemesteret. Noen av prosjektene vil være åpne samtidig slik at publikum kan oppleve opptil fem presentasjoner.

Avgangsstudentene vil fortsatt delta i en kuratert gruppeutstilling på Kunstnernes Hus i april 2021. Denne utstillingen vil imidlertid ikke lenger være deres avsluttende eksamen.

Masterstudentenes individuelle presentasjoner:

19.–28. februar
Eirik Hvinden Melstrøm: "The B-­Flat Society"
Informasjon om prosjektet

22.–28. februar
Mari Eriksen:
"respite room"
Informasjon om prosjektet

22.–28. februar
Montserrat Mariana Llampallas Ortega
: "Correspondencias"
Informasjon om prosjektet

27. februar–6. mars
Kier Cooke Sandvik : "Surged"
Informasjon om prosjektet

5.–14. mars
Rickard Ravnanger Aal
: "Preposisjoner (Sakrosankt)"
Informasjon om prosjektet

17.mars–2. mai
Jinbin Chen : "The Heimlichkeit of the Home"
Informasjon om prosjektet

5.–14. mars
Seyedeh Mehregan Meysami: "Don’t Trust Your Eyes"
Informasjon om prosjektet

5.–14. mars
Jørgen Herleiksplass Lie: "Rotasjoner av whiff whoosh whizz"
Informasjon om prosjektet

27. mai–10. juni
Hedda Hørran
Informasjon om prosjektet

19.–28. mars
Elina Waage Mikalsen: "Undersang/Jaskes šukŋa"
Informasjon om prosjektet

19.–28. mars
Ingrid Kristensen Bjørnaali : "Strømforgreininger"
Informasjon om prosjektet

26. februar–27. mars
Shuk Pui Yu: "Ex Genetic Salon Skylight PART I"
Informasjon om prosjektet

22.–28. mars
Jaan-Yuan Kuo
Informasjon om prosjektet

19.–28. mars
Alexandra Achtem
Informasjon om prosjektet

22.–28. mars
Øyvind Novak Jenssen :"Kransen og Røykern"
Informasjon om prosjektet


Følg på instagram:
@kunstakademiet_khio

Med forbehold om endringer.

English

MFA students at KHiO have conventionally been examined in a group exhibition at the end of their studies. This academic year, and for the first time, the final year master students will present individual projects in different spaces at KHiO and around Oslo. These 15 newly developed projects will be diverse in form and will take place at different times during the spring semester. Some of the projects will open simultaneously so that audiences can experience up to five presentations at the same time.

The graduating students will still take part in a curated group exhibition at Kunstnernes Hus in April 2021. This exhibition, however, will no longer be their final exam.