Utstilling

Avgang 2021: Masterstudentenes eksamensprosjekt

Kunstakademiets masterstudenter presenterer i løpet av våren sine individuelle avgangsprosjekt.

Masterstudentene har tradisjonelt avviklet sin eksamen gjennom en gruppeutstilling i slutten av studiet. Dette studieåret vil avgangsstudentene for første gang i stedet presentere individuelle prosjekter forskjellige steder på KHiO og rundt i Oslo. De 15 nyutviklede prosjektene vil ha forskjellig uttrykksform og vil finne sted på forskjellige tidspunkter i løpet av vårsemesteret. Noen av prosjektene vil være åpne samtidig slik at publikum kan oppleve opptil fem presentasjoner.

Avgangsstudentene vil fortsatt delta i en kuratert gruppeutstilling på Kunstnernes Hus i april 2021. Denne utstillingen vil imidlertid ikke lenger være deres avsluttende eksamen.

Masterstudentenes individuelle presentasjoner:

4.–11. februar
Kier Cooke Sandvik: Surged
Informasjon om prosjektet

19.–28. februar
Mari Eriksen

Informasjon om prosjektet kommer her

19.–28. februar
Montserrat Mariana Llampallas Ortega

Informasjon om prosjektet kommer her

19.–28. februar
Eirik Hvinden Melstrøm

Informasjon om prosjektet kommer her

5.–14. mars
Rickard Ravnanger Aal 

Informasjon om prosjektet kommer her

5.–14. mars
Jinbin Chen
Informasjon om prosjektet kommer her

5.–14. mars
Seyedeh Mehregan Meysami
Informasjon om prosjektet kommer her

5.–14. mars
Jørgen Herleiksplass Lie
Informasjon om prosjektet kommer her

5.–14. mars
Hedda Hørran
Informasjon om prosjektet kommer her

19.–28. mars
Elina Waage Mikalsen
Informasjon om prosjektet kommer her

19.–28. mars
Ingrid Kristensen Bjørnaali
Informasjon om prosjektet kommer her

19.–28. mars
Shuk Pui Yu
Informasjon om prosjektet kommer her

19.–28. mars
Jaan-Yuan Kuo
Informasjon om prosjektet kommer her

19.–28. mars
Alexandra Achtem
Informasjon om prosjektet kommer her

19.–28. mars
Øyvind Novak Jenssen
informasjon om prosjektet kommer her


Følg på instagram:
@kunstakademiet_khio

Med forbehold om endringer.

English

MFA students at KHiO have conventionally been examined in a group exhibition at the end of their studies. This academic year, and for the first time, the final year master students will present individual projects in different spaces at KHiO and around Oslo. These 15 newly developed projects will be diverse in form and will take place at different times during the spring semester. Some of the projects will open simultaneously so that audiences can experience up to five presentations at the same time.

The graduating students will still take part in a curated group exhibition at Kunstnernes Hus in April 2021. This exhibition, however, will no longer be their final exam.