Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forelesning

Foto: Arild Danielsen
Foto: Arild Danielsen

Forum Dans #5: Dancing Recurrences – et fysisk foredrag av Brynjar Åbel Bandlien

Dancing Recurrences er et fysisk foredrag av Brynjar Åbel Bandlien hvor han presenterer sitt ph.d. arbeid.

Bandliens disputas var den første som ble avholdt på zoom etter at samfunnet stengte ned tidligere i år. Nå som samfunnet har åpnet litt igjen presenterer han et fysisk foredrag om Dancing Recurrences på KHiO. Arrangementet blir avholdt med et begrenset antall plasser.

Billettbestilling

Om Dancing Recurrences sier Brynjar Åbel Bandlien:

I mitt kunstneriske forskningsprosjekt Dancing Recurrences ønsker jeg å utvikle og artikulere en performativ praksis som jeg har arbeidet med over de siste femten årene. Denne praksisen kan brukes i kunstneriske prosesser innen dans og utviklingen av dansekunst.

Når en kreativ prosess er kommet et stykke på vei, kan noen situasjoner, hendelser, handlinger, bevegelser og tilstander vise seg å være tilbakevendende i prosessen. Jeg kaller disse for recurrences. Fremfor å skapes eller produseres så manifesterer recurrences seg, eller kommer til overflaten i dansernes praksis. Når de har blitt gjenkjent kan de bli forstått og etterfulgt, og de kan brukes til å navigere gjennom den videre prosessen og være med å skape struktur i det endelige arbeidet.

Min kunstneriske målsetting har vært å følge slike kunstneriske prosesser og sammen med andre danskunstnere navigere gjennom prosessene ved å følge recurrences. Den performative praksisen utvikles gjennom presentasjonen av #dancingrecurrences, og artikuleres gjennom det skriftlige refleksjonsmaterialet i mitt avsluttende arbeid.

Mine to forskerspørsmål er:
Hvordan kan det å jobbe med recurrences bli en måte å forstå et kunstnerisk arbeid på mens det fortsatt er under utvikling?
Hvordan kan det å arbeide med recurrences bli en performativ praksis, og samtidig et kunstnerisk arbeid i seg selv?

Jeg har stilt disse spørsmålene gjennom dans, tegning og ved å intervjue andre kunstnere og dansekunstnere. Sammen med fire andre dansekunstnere har jeg satt i gang arbeidsprosessen #dancingrecurrences, først gjennom praksis og deretter gjennom refleksjon. Jeg forholder meg til recurrences både som en praksis og refleksjon, med den formodning om at innen dans og en dansers praksis så er kropp og sinn så tett sammenbundet at det er umulig å vurdere dem hver for seg. I min erfaring er det å reflektere like mye en fysisk prosess som det er en mental prosess, og det å praktisere er en konseptuell øvelse like mye som det er et fysisk arbeide.

Den performative praksisen resulterte i tre offentlige presentasjoner ved Henie Onstad Kunstsenter i slutten av november 2019 og en utgivelse av min refleksjon i tre volum bestående av tekster, tegninger og intervjuer fra den kunstneriske prosessen.

Forum Dans
Forum Dans er et initiativ fra avdeling Dans som hadde oppstart høsten 2018 for å åpne opp og utvide muligheten for debatt og dialog rundt aktuelle problemstillinger og perspektiver relevante for dansefeltet.

KHiO ivaretar smittevern

Hold avstand til andre, minimum 1 meter.
Følg anvisninger og oppfordringer fra arrangør.
Vær nøye med håndhygiene. Hånddesinfeksjon er tilgjengelig i resepsjonen og ved toalettene.
Om du ikke føler deg frisk, skal du ikke gå på arrangementet.