Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Disputas

Foto: Trond Peter Stamsø Munch
Foto: Trond Peter Stamsø Munch

Disputas: Tale Næss

Tale Næss forsvarer sitt doktorgradsarbeid 1:100 – the hybrid performative text as a feedback loop.

Som en følge av koronaviruset vil disputasen avholdes digitalt i Zoom.
Registrer deg i Zoom her og motta en lenke til disputasen.

Næss er ph.d.-stipendiat i doktorgradsprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Teaterhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo, 2015-2020.

Disputasen vil foregå på engelsk.
Doktorgradsarbeidet er tilgjengelig i Kunsthøgskolens vitenarkiv KHIODA.

Tale Næss: I min ph.d har jeg forsøkt å se på sceneteksten som en teatral hendelse i seg selv, ikke som en passiv container for potensielle narrativ.
Mitt hovedspørsmål har vært: Hvordan kan en scenetekst avdekke spenningene og bindingene mellom individ og samfunn, og de etiske dilemmaene de ofte produserer?

I forsøket på å finne svar har jeg jobbet med modulbaserte, hybride og polyvokale scenetekstformer, der komposisjon er avgjørende, men samtidig inngår som en del av en stadig pågående prosess. Jeg har søkt å skape tekster der flere ulike stemmer, estetikker og verdensbilder kolliderer, interagerer og sameksisterer, ofte gjennom språkbaserte, performative og kollektive skrivestrategier inspirert av relasjonell etikk. Målet har vært å være i en kontinuerlig utveksling av henvendelse, svar og gjensvar.

Samlet har undersøkelsene skapt en serie arbeider der den ene teksten går i dialog med den neste.
Jeg har forsøkt å nærme meg hybriden både i de performative og de refleksive tekstene. Resultatet utgjør en rekke essays, betenkninger, presentasjoner og artikler, samt metaloger, skuespill, hørespill, monologer, librettoer og tekster for stedsspesifikke prosjekter og omsluttende lydarbeider. Noen ganger har tenkningen søkt seg mot kunsten. Andre ganger har kunsten søkt seg mot tenkningen.

Næss kunstneriske utforskning har resultert i en rekke oppførelser og presentasjoner i inn og utland. Blant annet på Festspillene i Nord Norge, på Hålogaland Teater, KHiO, Vega Scene, Galleri Bananaz, Festival Quarteri dell`Arte, Cornerteateret og UNCW, North Carolina, US. Artikler, essays og skuespill er i løpet av researchperioden publisert i Norsk Shakespartidsskrift, Poly Magazine (KHiO) og i bokutgivelser ved KHiO, på Transit Forlag og Routledge.
Næss er for tiden involvert i forskningsprosjektet MONO.DIO.POLI.META.LOUGES i samarbeid med Maziar Raein.

Bedømmelseskomité

Camilla Eeg Tverbakk, komiteleder
Scott Rettberg
Claes Peter Hellwig

Veiledere

Jesper Halle, Cecilie Moslie, Anne-Gry Haugland