Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 96, Firefox (Android) 94, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 96, Baidu 7.12, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 96, Edge 95, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Opera 80, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Disputas

Marte Johnslien: White to Earth (2020)
Marte Johnslien: White to Earth (2020)

Disputas: Marte Johnslien

Johnslien forsvarer sitt doktorgradsarbeid Circumstantial Sculpture.

Som en følge av koronaviruset vil disputasen avholdes digitalt på Zoom.
Registrer deg i Zoom her og motta en lenke til disputasen.

Marte Johnslien er ph.d.-stipendiat i doktorgradsprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo, 2016-2020.

Disputasen vil foregå på engelsk.
Doktorgradsarbeidet er tilgjengelig på norsk og engelsk i Kunsthøgskolens vitenarkiv KHIODA

Det kunstneriske utviklingsarbeidet Circumstantial Sculpture er en mangefasettert og eksperimentell undersøkelse av skulptur, med et spesielt fokus på keramiske objekter. Arbeidet baserer seg på en overbevisning om at kunst kan være et virkningsfullt middel til å belyse sammenhenger mellom materialer og fenomen, grunnet dens evne til å tale om det mellomliggende.

Prosjektet Circumstantial Sculpture forsøker å belyse problemstillingen: Hvordan kan kunst som uttrykkes gjennom skulptur og dens omstendigheter utfordre et dualistisk verdenssyn og fremme et perspektiv som fokuserer på forbindelser og sammenhenger? Bruk av keramikk som et utgangspunkt åpner for en bred diskusjon av temaet, siden man i keramikken benytter seg av både menneskeskapte og naturlige materialer og prosesser. Prosjektet vil undersøke hvordan keramiske objekter kan legemliggjøre sitt eget referansemateriale og danne syntese med et valgt tema.

Noen av kontekstene Johnslien knytter prosjektet opp mot er økologi, natur, persepsjon og system/nettverk. Fargers materialitet og leirens evne til å binde seg med andre materialer er to aspekter ved keramikk som hun undersøker. I arbeidet med pigmentet titandioksid eksperimenterer hun med virkningen stoffet har i keramikken og knytter dette til både måten stoffet fungerer som en agent på i den kommersielle verden, og den negative effekten det har på miljøet. Det dokumentariske materialet fra hennes undersøkelser av stoffet, og de praktiske erfaringene hun tilegner seg i bruken av pigmentet på keramiske objekter, foldes sammen i prosessen med å avdekke sammenhenger mellom de to formene for materiale.

I doktorgradsarbeidet inngår prosjektene White to Earth (2020) og A Square on a Sphere (2018), med tilhørende bokverk, begge presentert ved ROM, Oslo, januar 2020.

Bedømmelseskomiteen skriver i sin rapport:
The candidate situates her project between, on the one hand, forms of crafts and art that come with a luggage of tradition and art history, and on the other hand a contemporary interest in the thinking of networks and materials and their integrated, agentic relation to larger (environmental, economic, industrial, institutional etc.) ecologies, in the wide sense of this term. This is a productive tension that runs throughout Johnslien’s works and projects and her written reflection on them. In accordance with the aim of her investigation to focus on connections and relationships, process and context are aspects of the public presentation of works: “I consider the reference material an essential part of the project, and the sculptural works are usually accompanied by books, documents or photographs that present aspects of my research”. Overall, Johnslien aims for her project to be “en samfunnsorientert diskurs”, and “political at heart».
In this way the candidate’s «material investigations” have far-reaching practical, conceptual and philosophical implications, both in relation to larger socio-environmental contexts and at the level of her own artistic process.

Bedømmelseskomite:
Nina Malterud (NO), kunstner og tidligere professor og rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen
Camille Norment (US/NO), kunstner og tidligere professor i kunst ved Universitetet i Malmø
Lars Bang Larsen (DK), kunsthistoriker og kritiker


Veiledere:
Tiril Schrøder, kunstner og professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling kunst og håndverk
Gerd Tinglum, kunstner og tidligere professor og rektor ved Kunsthøgskolen i Bergen, tidligere professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aslaug Nyrnes, professor ved Fakultet for kunst, musikk og design - Universitetet i Bergen, professor ved Musikkonservatoriet - UiT, prosessor ved Institutt for kunstfag - Høgskulen på Vestlandet