Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Disputas

Disputas: Eva-Cecilie Richardsen

Disputas: Eva-Cecilie Richardsen

Koreograf og stipendiat Eva-Cecilie Richardsen forsvarer sitt forskningsarbeid "Exhibiting Choreography – exploring transmission across disciplines and discourses" i disputas ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Exhibiting Choreography – exploring transmission across disciplines and discourses

I løpet av stipendiatperioden sin har Richardsen gjennom et omfattende researcharbeid og tverrestetiske eksperimenter undersøkt spørsmål rundt verksavgrensning, autonomi, kronologi og romlig persepsjon. Gjennom sin metode « Speaking & Building », har hun funnet en strukturelt konsekvent og poetisk måte å adressere produksjonsbetingelser og skapelse på der synliggjøringen av prosessuelle strategier framfor avsluttede verk står sentralt. Prosjektet legger til rette for en utvidet koreografisk praksis som ikke begrenser seg til den dansende kroppen, men som inkluderer tekst og dialogbasert arbeid med dansere og koreografer, samt intervensjoner i andre felt slik som film, billedkunst og arkitektur. Richardsen repeterer elementer og motiver i de ulike forgreiningene av prosjektet og utfordrer etablerte motsetningspar som produksjon/formidling, fremføring/utstilling, dokument og event, dokumentasjon og forestilling. Bilder, hendelser og konsepter forflyttes og sirkulerer på tvers av ulike medier, materialer og kropper. Slik åpner hun for tids- og meningsforskyvninger og nye lesninger - og framhever prosess og tilblivelse framfor væren og avsluttet form.

Double Room (2013) is part of a series of material studies made witin the research project Exhibiting Choreography - exploring transmission across disciplines and discourses.
Choreography: concept, space, editing, sculptural interventions: Eva-Cecilie Richardsen
Photographer: Marthe Vold
Dancer: Marianne Kjærsund

Det kunstneriske resultatet/arrangementet Speaking & Building – Processing Choreographic Relations i august 2015, besto av fotografier, videoarbeider, installasjon, tekst, performativ dokumentasjon og fotopublikasjon.

Det totale resultatet av utviklingsarbeidet er levert gjennom tre selvstendige publikasjoner (henholdsvis tekst- og fotobasert), en samling forskningsfilm on-line, samt arrangementet Speaking & Building – processing choreographic relations. Refleksjons- og dokumentasjonsdelen i prosjektet er spesifisert i form av publikasjoner og film.

Det har vært viktig for Richardsen å behandle refleksjon og dokumentasjon som likestilte utløp og verk, på linje med, og som del av det kunstneriske resultatet: arrangementet Speaking & Building på Kunsthøgskolen i Oslo i august 2015.

Veiledere:

  • Synne Bull
  • Boel Christensen-Scheel

Bedømmelseskomité

  • Jeremy Welsh, leder, professor
  • Jeroen Fabius
  • Snelle Hall

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstverk, dokumentasjon og refleksjon:

  • 2015/16 "Choreopoetic", curated text publication - contributions from 14 choreographers
  • 2015 "A hand is a blade", text publication - an anthology of short texts
  • 2015 "Speaking & Building", photo publication – process and artwork
  • 2012-2014 A collection of research films, on-line
  • 2015 Speaking & Building #11 Final artistic results: Speaking & Building – processing choreographic relations (staged exhibition), KHiO

Publikasjonene er støttet av Norsk kulturråd.

www.speakingandbuilding.no

Eva-Cecilie Richardsen (f. 1970) er utdannet i dans fra Balletthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes praksis dreies rundt en interesse for koreografi som analytisk kompentanse og strukturell kapasitet med fokus på hierarkier i bevegelse og språk. Richardsen har skapt og produsert over 30 forestillinger siden 1997.