Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Disputas

Disputas: Tina Jonsbu

Disputas: Tina Jonsbu

Tina Jonsbu forsvarer sitt doktorgradsarbeid Strukturer for handling, strukturer for tanke.

Merk: Ny dato for disputas er 27. april.

Som en følge av koronaviruset vil disputasen avholdes digitalt i ZOOM.
Registrer deg i ZOOM her og motta en lenke til disputasen.

Jonsbu er ph.d.-stipendiat i doktorgradsprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo, 2015-2020.

Disputasen vil foregå på norsk/svensk.
Doktorgradsarbeidet er tilgjengelig på norsk og engelsk i Kunsthøgskolens vitenarkiv KHIODA

Strukturer for handling, strukturer for tanke undersøker det kunstneriske arbeidet som et mentalt og produktivt rom. Hva er dette rommets egenskaper og hvilke rammer må være tilstede for at rommet skal fungere? Doktorgradsarbeidet er først og fremst et studium av kunstnerisk metode.

Utførelsen av arbeidene er langsom og forholder seg til en rekke kriterier som dels bestemmes på forhånd, dels underveis. Enkle streker og enkle sting repeteres over lang tid. Hva ligger til grunn for valgene som tas, og hvilke kunstneriske, praktiske og assosiative konsekvenser får de? Med systematiske nedtegnelser og observasjoner, ser doktorgradsarbeidet nøye på når og hvordan avgjørelser tas gjennom hele arbeidsprosessen. Hvis rammene blir for rigide, fungerer de hemmende. Dette er en hårfin balanse.

En tematikk som har vært gjennomgående, er forholdet mellom prosess og resultat, som kan synes flytende i arbeidene. En annen er hva det innebærer å utføre arbeidene selv fremfor å la andre gjøre det. Tina Jonsbu ser arbeidene som en synliggjøring og dokumentasjon av prosessen det er å lage dem.

I doktorgradsarbeidet inngår Broderi på papir, Vorma, august 2018 og Rutearksamling, samt seks tekster og ett bildeessay i bok; Tråder, Vorma, Scene 5, Hvor er Sol LeWitt?, 3 undersøkelser, Arbeid med «Broderi på papir» og Vev. Arbeidene ble presentert og vurdert i utstillingen Formatet kan være tid, uten å være en tidslinje. Formatet kan være en strekning. Formatet kan være en strekning opplevd over tid i Edvard Munchs Atelier på Ekely i Oslo, 11. – 27. oktober 2019.

Bedømmelseskomitéen skriver i sin rapport:
"Styrkan i detta projekt ligger i mötet mellan disciplin och hand, och i överraskningen i att begränsningarna som används här öppnar upp istället för låsa fast. På så sätt blir Jonsbus verk till meditationer över det som vi tänker på som meningslöst arbete – därmed skapar hon nya tankerum för såväl sig själv som för oss betraktare.

I sitt sätt att sedan presentera sina komplexa arbeten i rum tar Jonsbu både ett steg och två steg tillbaka för att granska sin egna konstnärliga praxis, för att sedan pröva vad som händer när man presenterar det som utställning. Även i sättet att arbeta i rum understryks en praxis som i sin natur är forskande."

Bedømmelseskomité:
Caroline Slotte (FI), kunstner, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Matts Leiderstam
(SE), kunstner, forsker ved Konsthögskolan i Malmö, Lunds Universitet
Gerd Tinglum (NO), kunstner, professor ved Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen 

Veiledere:
Dyveke Sanne, kunstner, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Ane Hjort Guttu, kunstner, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo
Jyrki Siukonen, kunstner, forsker ved University of the Arts, Helsinki