Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Disputas

Disputas: Birgitte Appelong

Disputas: Birgitte Appelong

Interiørarkitekt Birgitte Appelong forsvarer sitt forskningsarbeid "Lys i rom" i disputas ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Appelong muliggjør gjennom sitt lysverk flere lyskomposisjoner som forholder seg til det valgte rommets struktur, Kolonnesalen på Jarslberg Hovedgård, og det naturlige lysets egenskaper.

Lysverket tar i bruk det for Norden særegne fenomenet nordisk lys som er karakteristisk på grunn av en lengre solnedgang og en påfølgende såkalt blå time. Appelong bruker overgangen fra dag til natt og kommer med et supplement til dette i form av kunstig lys med LED-teknologi. Dette gjøres i et rom som ikke tidligere har vært lyssatt med permanent elektrisk belysning. Prosjektet viser hvordan moderne teknologi kan integreres i vernede bygg.

Birgitte Appelongs stipendiatarbeid ved Kunsthøgskolen. Videoen viser lyssetting av Jarlsberg Hovedgård.

Appelong er stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling design, Kunsthøgskolen i Oslo.

Bedømmelseskomité

  • Christina Lindgren, leder, professor i kostymedesign, Kunsthøgskolen i Oslo
  • Merete Madsen
  • Erik Selmer

Komiteen sier m.a. dette i sin bedømmelse:

«Forskningen har to hovedelement, innretning av elektrisk lys i et rom i historisk bygning, og komposisjon av naturlig og kunstig lys. Sammen utgjør disse to hovedelementene et komplekst prosjekt som leder til et originalt resultat.

Komiteen anser det originalt at lyssettingen er så stillferdig i forhold til tidsånden i en verden med stadig større overbelysning. Videre anser komiteen lyssettingens komposisjon for at være av særlig høy kvalitet siden den er så ‘underspilt’ og sensitiv for de små variasjoner i kunstlysets farge og forholdet til det nordiske lys særegenhet. En mulig fortolkning er, at den samlede komposisjon av kunstlyset og det naturlige lys sarte nyanser oppleves som en tidløs komposisjon, som forbinder fortid, nåtid og fremtid ved å forbinde mennesket med det universelle og den tidløse kombinasjon av naturlig og menneskeskapt lys (ild-glødelampe-LED) med omdreiningspunkt i det nordiske lys og skumringstimen.»

Veiledere

  • Førsteamuniensis Vigdis Ruud, Kunsthøgskolen i Oslo
  • Førsteamanuensis Linda Lien, Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Forskningsresultater

Les den kritiske refleksjonen i Kunsthøgskolens vitenarkiv.