Seminar/konferanse

Hva er (musikk)dramaturgi?

Musikken i teateret - Teateret i musikken

I forbindelse med prosjektprogrammet Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater inviteres det til konferanse på Det Norske Teatret.

Billettbestilling

Begrepet musikkdramaturgi har tradisjonelt hatt sine konnotasjoner og sine tradisjoner knyttet opp mot bestemte genre som musikal og opera. Gjennom å søke både dypere og bredere etter musikken i teateret og teateret i musikken, er målet for konferansen å bidra til en utvidelse, eller - om mulig - en redefinering av hva musikkdramaturgi er og kan være.

Ved å etterspørre teateret i musikken og musikken i teateret rettes et tosidig fokus på musikalitet og musikalske tenke-, arbeids- og organiseringsformer: På den ene siden søkes det etter det dramaturgiske ved musikalske uttrykk og former som tradisjonelt har vært unndratt scene- og filmkunstens dramaturgiske blikk. På den andre siden søkes det etter det musikalske ved sceniske former og teatrale uttrykk som i liten grad har blitt undersøkt og utviklet ut fra musikkens «gehør» og analytiske forståelsesformer.

Tore Vagn Lid
prosjektleder

Blant deltakerne er:
Tore Vagn Lid
Hans-Thies Lehmann
Glenn Erik Haugland
Eleni Varopoulou
Henrik Hellstenius
Tora Augestad
Eivind Buene
Per Boye Hansen
Hans Knut Sveen

Mer informasjon på etudes.khio.no