Informasjonsmøte

Montering av kunstverket This is it av Gardar Einarsson. Foto: Kjetil Helland
Montering av kunstverket This is it av Gardar Einarsson. Foto: Kjetil Helland

Påfyll?

Hva skal til for å være i utvikling og ha et bærekraftig virke eller kunstnerskap?

I scenekunstfeltet må scenekunstnere ofte kunne veksle mellom å skape, utøve og formidle. "Post-BA – scenekunst" på KHiO tilbyr flere utdanningsløp som imøtekommer denne virkeligheten.

I forbindelse med Åpen dag ved KHiO holder avdeling dans og Teaterhøgskolen et informasjonsmøte hvor du kan møte tre som har gjort seg noen erfaringer med flere roller eller utdanninger i sitt kunstnerskap:

Magdalene Solli (MA i dans og PPU dans fra KHiO)
Cathrine Myhre (MA i teater og PPU teater fra KHiO)
Solveig Styve Holte (MA i koreografi, dans og pedagogikk fra Norges Dansehøgskole, nytilsatt stipendiat ved avdeling Dans)

De møtes i samtale om overføringsverdier mellom det skapende, utøvende og pedagogiske i et kunstnerskap. I tillegg gis det en kort orientering om de fire studieprogrammene (MA teater, MA dans, MA koreografi og PPU Dans/Teater) for potensielle søkere. Her kan du stille spørsmål til de ulike programansvarlige.

Velkommen!