Forestilling

Måken, 2BA regifag og 2BA skuespillerfag 2019
Måken, 2BA regifag og 2BA skuespillerfag 2019

Måken av Anton Tsjekhov

En stille måke fløy forbi; uttrykket kan brukes når det plutselig oppstår stillhet i konversasjonen.

Studenter fra 2. år bachelor skuespillerfag og 2. år regifag samarbeider i denne produksjonen.

I rollene: Fabian Lunde, Ingrid Myhre Løvik, José Gabriel Ramirez

Regi: Maria Drangeid

Kostymedesign: Signe Vasshus

Emne for perioden

Bachelor regifag:
Emnet skal gi studentene kompetanse i å analysere og realisere en lesning av en dramatisk tekst . Studentene skal arbeide med problemstillinger forbundet med skuespillerens gjennomgående handling, karakter, karakteristikk og forvandling. Studenten skal arbeide med enkel bruk av sceniske virkemidler knyttet til lys, lyd, andre audiovisuelle virkemidler og scenografi.

Bachelor skuespillerfag:
Studentene i skuespillerfag har i denne forestillingen jobbet med lengre utdrag fra dramatiske tekster, som innebærer arbeid med den sceniske skikkelsens utvikling. Studentene skal erfare hvordan den sceniske skikkelsens indre psykologiske prosesser leder til ytre fysisk forvandling og hvordan ytre karakteristikk leder til indre psykologiske og emosjonelle konsekvenser for den sceniske skikkelsen.

Våre fire studenter i regifag setter opp hver sin forestilling med studentene fra skuespillerfag. Forestillingene er Måken av Anton Tsjekhov, Hushjelpene av Jean Genet, Sporvogn til begjær av Tennessee Williams og Leke med Ilden av August Strindberg.
22.10 og 25.10 er det mulig å se alle de fire forestillingene rett etter hverandre. 23.10 og 24.10 vil det være mulig å se to av forestillingene rett etter hverandre. Merk at det må bestilles billett til hver enkelt av forestillingene.

Billetter