Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunstnerisk praksis 3

Studiepoeng
18
Emnekode
MK201
Inngår i studieprogram
Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Kort beskrivelse av emnet

Kunstnerisk praksis er individuell eller kollektiv praksis innen kunstnerisk utdanning og omfatter eget kunstnerisk fordypningsarbeid, workshops, seminarer og tekniske kurs, veiledning individuelt og i grupper. Gjennom samtale, presentasjon, diskusjon og utstillinger utvikler studenten ferdigheter og erfaring i valg av etiske, estetiske, samt tekniske løsninger og verdier som er til stede i eget og andres arbeidet. Som en del av dette videreutvikler studenten konseptuelle og estetiske kunnskaper og ferdigheter som er grunnleggende for fremstilling av kunst. Utstilling i studentgalleri eller tilsvarende inngår som del av kunstnerisk praksis.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne eksperimentere med og prøve ut ulike verktøy, teknikker, materialer og uttrykksformer faglig relevante redskap i sitt kunstneriske arbeid
  • begynne å anvende verkstedpraksisen til å løse kunstneriske spørsmål, ideer eller problemstillinger

Undervisning og læringsformer

Undervisningen organiseres på de enkelte fagområder og i form av tverrfaglig undervisning i enkelte fag. Undervisningen foregår i verkstedet som kurs, workshops, veiledning o.a.

Arbeidskrav for emnet:

  • deltagelse i påmeldt undervisning
  • aktiv deltagelse i diskusjoner og gjennomganger
  • gjennomførte arbeidsoppgaver og innleveringer av praktiske og skriftlige oppgaver, samt presentasjoner

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Ved avslutning av semesteret vurderes studenten av emneansvarlig og studentens hovedveileder, og det gis en strukturert tilbakemelding til hver enkelt student om eget kunstneriske arbeid og progresjon.

Vurderingen skjer i forhold til emnets læringsutbytte.

Det benyttes karakterene: bestått / ikke-bestått.