Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kontekstualisering 1

Studiepoeng
5
Emnekode
MK103
Inngår i studieprogram
Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Kort beskrivelse av emnet

Emnet Kontekstualisering skal gi studenten referanser og relevant begrepsapparat for å utvikle evnen til kritisk refleksjon rundt egen kunstnerisk praksis. Gjennom tolkning og drøfting av kunstfaglige tekster gjør studentene seg kjent med teoretiske tilnærminger som har preget kunstfaglig tradisjon og tenkning. Emnet vil vektlegge endringer innen estetiske så vel som sosiokulturelle perspektiver, og kan belyse eksempelvis ideologiske, feministiske, postkoloniale og etiske posisjoner.

I Kontekstualisering 1 tilegner studenten seg grunnleggende kunnskap og relevant begrepsapparat for å utvikle evnen til kritisk refleksjon rundt egen kunstnerisk praksis.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne benytte et grunnleggende faglig relevant begrepsapparat for å reflektere rundt eget arbeid

Undervisning og læringsformer

Undervisningen organiseres som en kombinasjon av forelesninger og diskusjon av tekster i grupper.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltakelse i undervisningen
  • deltakelse i avdelingens fellesundervisning (seminarer og foredrag)

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering i emnet.

Vurderingen ses i relasjon til emnets læringsutbytte og gjøres av emneansvarlig.

Det benyttes karakterene: bestått/ikke bestått