Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Skrivepraksis 1

Studiepoeng
5
Emnekode
MK102
Inngår i studieprogram
Bachelor i medium- og materialbasert kunst

Kort beskrivelse av emnet

Skrivepraksis er et emne som skal skape fortrolighet med skriving som del av egen kunstnerisk praksis. I Skrivepraksis vil studentene lære å anvende fagteksten som del av tankeutvikling og prosessuelt verktøy. Gjennom tekstlig analyse og utforsking av ulike sjangre skal emnet bidra til utviklingen av den enkelte students vokabular om eget arbeid. Studentene får øvelse i å skrive presist om egen praksis, og det å gi og få tilbakemelding fra medstudenter står sentralt.

I Skrivepraksis 1 undersøkes ulike måter å bruke tekst på for å klargjøre egne kunstneriske prosjekter.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne bruke tekst som verktøy for å klargjøre egne kunstneriske prosjekter

Undervisning og læringsformer

Undervisningen organiseres som skrivekurs og tverrfaglige gruppesamlinger.

Arbeidskrav for emnet:

  • aktiv deltakelse i gruppesamlinger og på skrivekurs
  • innlevering av semestertekst på ca. 1500 ord

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering i emnet.

Ved semesterslutt vurderes studentens semestertekst av emneansvarlig, sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Det benyttes karakterene: bestått/ikke bestått