Deweys desimalklassifikasjon

De ti hovedklassene i Deweys desimalklassifikasjon er:

000
Generelle emner
100
Filosofi, overnaturlige fenomener, psykologi
200
Religion
300
Samfunnsvitenskap
400
Språk og språkvitenskap
500
Naturvitenskap og matematikk
600
Teknologi (anvendt vitenskap)
700
Kunst og underholdning (FININNDELING)
800
Litteratur og litteraturvitenskap
900
Geografi, historie og deres hjelpefag

Hovedinndeling av 700-709-gruppen:

700
Generelle verk omhandlende beskrivelse, kritikk, teknikker, apparater, utstyr, materialer som gjelder arkitektur, bildende kunst, kunsthåndverk, litteratur, sport, teaterkunst, underholdning. Filosofi og teori innen kunst og underholdning.
701
Filosofi og teori innen arkitektur, bildende kunst, kunsthåndverk.
702
Diverse innen arkitektur, bildende kunst, kunsthåndverk. Teknikker, arbeidsmetoder, apparater, utstyr, materialer.
703
Ordbøker, leksika innen arkitektur, bildende kunst, kunsthåndverk.
704
Spesielle emner innen arkitektur, bildende kunst, kunsthåndverk.
705-706
Generell forminndeling av arkitektur, bildende kunst, kunsthåndverk.
707
Utdanning, forskning og lignende.
708
Gallerier, museer, private samlinger.
709
Historisk og geografisk behandling, personer knyttet til arkitektur, bildende kunst, kunsthåndverk.

Enkeltkunstnere og fotografer:

709.24
er bibliotekets største klasse. Her er alle kunstnerne (minus fotografene) plassert alfabetisk. Hyllesignatur 709.24 + etternavn, f.eks. "709.24 Munch"
770.92
Fotografene har hyllesignatur 770.92 + etternavn, f.eks. "770.92 Sherman"

Kunst, arkitektur, design og scenekunst i Dewey

700.1-.9
Standard underinndeling av kunst generelt
701-709
Standard underinndeling av kunst, kunsthåndverk og ikonografi
709.3-.9
Inndeling etter bestemte verdensdeler, stater, lokalområder 
710
Arealplanlegging og landskapsarkitektur
711
Arealplanlegging
712
Landskapsarkitektur
713
Landskapsarkitektur for trafikkårer
714
Vann i landskapsarkitektur
715
Vedplanter (treaktige planter) i landskapsarkitektur
716
Urteplanter i landskapsarkitektur
717
Struktur i landskapsarkitektur
718
Landskapsutforming for kirkegårder
719
Naturlandskap
720
Arkitektur
721
Arkitektoniske byggverk
722
Oldtidens arkitektur frem til ca. 300
723
Arkitektur fra ca. 300-1399
724
Arkitektur fra 1400
725-728
Bestemte typer byggverk
729
Utforming og utsmykning av byggverk og tilbehør
730
Plastisk kunst Skulptur
731
Arbeidsprosesser, former, motiver innen skulptur
732-735
Retninger og stilarter innen skulptur
736-739
Andre plastiske kunstarter (Andre materialer)
736
Utskjæring og utskjæringer
737
Numismatikk og sigilografi
738
Keramisk kunst
739
Metallkunst
740
Tegnekunst og kunsthåndverk
741
Tegnekunst og tegninger
742
Perspektiv i tegnekunst
743
Tegninger og tegninger inndelt etter motiv
744
(Ikke i bruk)
745
Kunsthåndverk
746
Tekstilkunst
747
Dekorativ innredning
748
Glass
749
Møbler og tilbehør 
750
Malerkunst og malerier
751
Teknikker, arbeidsmetoder, apparater, utstyr, materialer, former
752
Fargelære
753
Symbolikk, allegorier, mytologi, legender
754
Genremaleri
755
Religion (Religiøs symbolikk)
756
Historiske motiver
757
Menneskeskikkelser
758
Andre motiver (Historiske, arkitektur, blomster, dyr, hav, jaktscener, landskap, stilleben)
759
Historisk eller geografisk behandling, personer
760
Grafiske kunstarter Grafikkfremstilling og grafikk
761
Høytrykk
762
(Ikke i bruk)
763
Plantrykk (Litografi)
764
Fargelitografi og seriegrafi
765
Metallgravering
766
Mezzotint, akvatint, lignende prosesser
767
Etsing og kaldnålsradering
768
(Ikke i bruk)
769
Grafiske trykk
770
Fotografering og fotografier
770.92
er hylleplasseringen for de ulike fotografene
771
Teknikker, arbeidsmetoder, apparater, utstyr, materialer
772
Metallsaltprosesser
773
Pigmentprosesser for trykking
774
Holografi
775-777
(Ikke i bruk)
778
Bestemte fagområder og bestemte typer fotografering; filmfotografering (kinematografi) og videoproduksjon; og lignende
779
Fotografier
780
Musikk
781-788
Prinsipper, former, ensembler, stemmer, instrumenter
782
Vokalmusikk
789
(Ikke i bruk)
790
Fritid, underholdning, sport
791
Offentlige opptredener
791.3
Sirkus
791.4
Film, radio, fjernsyn
791.5
Dukketeater
792
Scenekunst
792.025
Scenografi
792.028
Skuespillerkunst og opptreden
792.09
Teaterhistorie
792.5
Opera
792.8
Ballett og moderne dans
792.82
Koreografi
793
Innendørs spill og underholdning
793.3
Jazzdans
793.31
Flamenco, tango, etc.