Lillian Andersen

HR-kontakt for: avdeling design/seksjon for service, infrastruktur og brukerstøtte

Øvrige ansvarsområder:

• IDF /Medbestemmelse
• Lederhåndboken
• Lønnspolitikk/Lønnsforhandlinger