Kristin Øye Gjersdal

  • Studiekonsulent for Operahøgskolen (opptak, timeplan, studentoppfølging)
  • Prosessansvar emne- og programevaluering, læringsmiljø
  • Hovedtillitsvalgt for Parat ved KHiO
  • Administrativ kontaktperson for skikkethetsnemnd
  • Kontaktperson for ArtEx-talenter

Kristin har master i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO), med fordypning i musikkpsykologi. Hun har tidligere jobbet med studieadministrasjon, kommunikasjon og formidling ved UiO.