Kai Johnsen

Kai Johnsen er regissør og dramaturg utdannet fra Statens Teaterhøgskole og Universitetet i Oslo.

Professor i regi (50%) ved Teaterhøgskolen. Hovedsakelig tilknyttet MA. Professorkompetanse også i dramaturgi/scenetekst.

Fokuserer i sitt arbeid ved Teaterhøgskolen særlig på sammenhengen mellom ulike estetiske, konseptuelle og organisatoriske/sosiale/politiske strategier.

Har i sin virksomhet i scenekunstfeltet hatt ansvaret for mer enn 50 regioppgaver/forestillinger ved fremstående norske og utenlandske scener innenfor en rekke sjangere og uttrykk.

Han er en av landets mest erfarne prosjektutviklere ift ny tekst/nye konsepter for scenekunst. Som regissør har han samarbeidet nært med mange av Norges ledende samtidsdramatikere (Jon Fosse, Cecilie Løveid m fl). Arbeider også som dramaturg, innenfor ulike scenekunstuttrykk, med flere sentrale norske scenekunstnere, bla Pia Maria Roll og Ingun Bjørnsgaard.

Har innehatt ledende stillinger bla i Norsk kulturråd, Dramatikkens hus og Norsk Sceneinstruktørforening.