Jan Stefan Pettersson

Jan Pettersson Professor i Grafikk og tegning ved avdeling Kunst og håndverk.

Jan Pettersons hovedfokus dreier seg om grafikkens plassering i samtiden. Hans spesialisering er innenfor dyptrykk, høytrykk, screentrykk og med særlig kompetanse i fotobaserte trykkmedier, især flerfargetrykk med vekt på fargeteori. Han jobber også med foto, tegning, video, installasjoner og digitale prosjekter.

Grunnlaget for prosjektene henter Jan Petterson i sin egen private historie, sin forskning, filmhistorie, musik/ kunsthistorie og fiksjon. Den ubevisste identifikasjonen med å være inne i hendelsene i fortid, nåtid og framtid er for Petterson en viktig forutsetning for å kunne være nærværende i sitt eget kunstneriske arbeide. Både i kunst og undervisning jobber han systematisk over tid med resultatorientert fokus, men samtidig er han åpen for en intuitiv tilnærming til materialet.

Jan Petterssons er spesielt opptatt av fotografiets objektivitet i trykkmediet. Dette har han bearbeidet gjennom dyptgående forskning i ulike fotorelaterte områder og i utvikling av kunstprosjekter. Ved å videreføre forskningsarbeidet inn i kunsten, ønsker Petterson å vise i hvilken grad subjektivitet forekommer i fotografiets påståtte objektivitet.

Jan Petterson er representert i et stort antall museer, har deltatt på en rekke kollektivutstillinger og har produsert to publikasjoner i forbidelse med ulike forskningsprosjekter.

Publiserte forskningsarbeid:

• Printmaking in the Expanded Field ISBN 978-82-92613-66-5 publicerad av KHiO 2017
• Photogravure and Archaeological Research, ISBN 82-8013-059-4 publicerat av KHiB 2007

Forskningsresultater

 • Print Matters (2019).
  Utstillingskatalog. Les mer
 • Book launch - Jan Pettersson: Printmaking in the Expanded Field (2018).
  Annen presentasjon. Les mer
 • Grafiken i Norge. Utbildningsinstitutioner, verkstäder, publik, Munch och Drottning Sonja (2018).
  Fagartikkel. Les mer
 • Jan Pettersson (2017).
  Faglig foredrag. Les mer
 • Preface (2017).
  Forord. Les mer
 • Printmaking in the Expanded Field : a pocketbook for the future : collected texts and thoughts (2017).
  Fagbok. Les mer
 • Printmaking in the Expanded Field [seminar] (2015).
  Annen presentasjon. Les mer