Ingeborg Røsberg

Ingeborg Røsberg er avdelingskoordinator ved Teaterhøgskolen og avdeling Dans. Som avdelingskoordinator bistår hun i kartlegging og oversikt av avdelingenes planer og ressursbruk i samarbeid med programkoordinator/-ansvarlig og dekan. Hun bistår i tillegg med fagansattes arbeidsplaner og oppgaver knyttet til økonomi og regnskap på avdelingen, samt koordinering av arrangementer ved avdelingen.